NRK Meny

– Vel ikkje vekk småskular

Rune Holsen Nygård, fungerande leiar i Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane trur ungdom frå fylket vil halde fram med å velje skular i eige fylke i ein Vestlandsregion. Dersom elevar i den nye vestlandsregionen får velje fritt blant alle skulane i regionen, fryktar opplæringsdirektøren i Hordaland at det kan det tappe mindre skular for elevar. – Eg trur elevane ser at vi har veldig gode skular. Eg trur at dei færraste 16-åringar vil flytte på hybel, seier Holsen Nygård.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.