NRK Meny
Normal

- Fare for rikets tryggleik

Forsvaret held fleire dokument frå ubåtsaka i Sognefjorden i 1972 hemmelege.

Ubåtjakt i Sognefjorden.

Frå ubåtjakta i Sognefjorden i 1972.

Foto: NRK

I november 1972 vart det leita etter ein framand ubåt i 14 dagar, men den vart aldri funnen, iallfall ikkje offisielt. Snart 38 år etter utbåtaksjonen i Sognefjorden vert fleire dokument frå Forsvarets overkommando framleis haldne hemmelege.

Krev alle dokument på bordet

Hemmeleghaldet går ut over truverdet til Forsvaret, seier leiar Finn B. Førsund i Hyllestad Arbeidarparti som har engasjert seg sterkt i ubåtsaka. Han krev alle dokument på bordet.

– Det har med vår tiltru til Forsvaret vårt å gjere at dei må kunne fortelje oss kva som verkeleg skjedde i ubåtsaka når det har gått så mange år. Dei må oppheve graderinga.

Mange spekulasjonar

Det er framleis mange spekulasjonar rundt kva som skjedde i Sognefjorden dei dramatiske novemberdagane i 1972, då ei rekkje personar observerte ein framand ubåt i fjorden.

Ein stor militæraksjonen med skip, fly og helikopter vart sett i verk, men ubåten vart aldri funnen. Kva som eigentleg skjedde, kan det hende vi må vente ei stund til før vi får svar på.

– Kan skade rikets tryggleik

Det viser seg nemleg at Forsvaret framleis nektar å offentleggjere etterretningsmessige, tryggleiksmessige og operative analysar knytta til ubåt-saka.

Pressetalsmann for forsvarsstaben, Christian Øverli, seier den nasjanale tryggleiken kan bli skada dersom dokumenta blir offentleggjorde.

– Det er framleis forhold i saka som kan skade rikets tryggleik.

– Men det handlar om ting som skjedde for snart 38 år sidan. Er det ikkje merkeleg at Forsvaret framleis må halde det hemmeleg?

– Vurderingane av gradering tek ikkje omsyn til årstal, men til innhald.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.