Theremin og andre grensesnitt

Thermin er et av mange mer eller mindre vellykkede elektronisk instrument. I tillegg til slike musikalske oppfinnelser er det laget en rekke grensnitt der man kan styre en synthesizer.

Theremin
Foto: Hutschi / CC BY-SA 3.0

En av de tidlige dingsene som har slått litt an som et eget instrument er Therminen (var i bruk allered på 1930-tallet). Dette var to antenner som påvirkes av avstanden mellom f.eks hånden og antennen. Den ene antenne styrer tonehøyde og den andre lydstyrke.Sjekk gjerne produsentens hjemmeside for mer informasjon.

Andre grensesnitt

Med et grensesnitt menes det man bruker for å kommunisere med en elektronisk lydkilde. Det kan være selve datarpsåket (som MIDI) eller enhetene som brukes til å gi maskinen et signal (f.eks tastaturet). Dette kan være hva som helst - en laser stråles om brytes, triggermikrofoner som festes under skoene osv. Jean Michel Jarre har integrert slike ting i sine spektakulære sceneshow. Ved det franske IRCAM-senteret eksperimenteres det med ulike slike systemer og interaktive lydproduserende systemer.

På YouTube finner du en mengde klipp med Jean Michel Jarres laserharpe.