Sequencere, DAW og DJ-utstyr

En sequencer er en enhet eller programvare som lar deg programmere og spille inn musikalske hendelser sekvensielt gjennom et fysisk eller virtuelt grensesnitt koblet til ett eller flere elektroniske instrumenter.

Sequencere
Foto: Wikimedia Commons

I senere tid har også sequencerne fått større muligheter for å lagre lyd og automasjonsdata slik at de blir komplette lydarbeidsstasjoner (Digital Audio Workstation, DAW).

De første sequencerne var primitive enheter som kunne spille av ulike rekker eller sekvenser med toner med samme varighet på alle. De første spilte sekvenser med 16 toner. Trommemaskinene var slike sequencere, og arpeggiatorer på synther (en funkjson der tonene ble satt an av musikeren og så ble de spilt av på ulike måter f.eks som brutte akkorder opp og ned (arpeggioer) fungerer på samme måte.

Med MIDI ble mulighetene for sequencing utvidet, og i dag kombineres dette gjerne med groover lagret som samples og lengre strekker med lydopptak.

I dag finnes en mengde forskjellige varianter av groovebokser, dvs. enheter som på ulike måter kan spille av og styre sekvenser med synthesizerlyder eller samples. Disse instrumentene brukes gjerne innenfor electronica og inngår dermed også i verktøysamlingen til en del DJ-er.

Som musikalsk instrument ga det grunnlaget for en minimalistisk og litt mekanisk synthuttrykk på 70-tallet, slik vi fant f.eks hos Kraftwerk og andre synthband. Den loopbaserte estetikken er i dag et av de viktigste kjennetegnene på technomusikk og beslektede sjangrer.

Les mer på Wikipedia (engelsk).

DAW

Digital Audio Workstation (DAW)

Digital Audio Workstation (DAW)

Foto: Roman Gorielov / Colourbox

Digital audio arbeidsstasjon (DAW) eller harddiskopptaker - en type programvare eller dedikerte system primært konstruert for å ta opp, redigere og spille av digital lyd. Disse dukket først opp i slutten av 1970-årene og hadde stor framvekst på 1990-tallet. På 2000-tallet ble DAW for musikkproduksjon integrert med sequencere.

"DAW integrert med MIDI sequencer" er ofte bare forkortet til "DAW", eller noen ganger omtalt som "audio og MIDI sequencer". I dag er begrepet "audio sequencer" synonymt med «DAW".

Eksempler

Her er Buchla2000 en av verdens første synthesizere som også hadde sequenser for avspillingen av lydene:

Se hvordan den analoge MFOS 16steps sequenceren fungerer:

Se hvordan man lager en progressiv trance-rytme med en DAW:

Se Matoma fortelle om hvordan han jobber med sin DAW: