Hopp til innhold

Pianola

Pianola er et selvspillende piano som inneholder en elektromekanisk motor som driver en papirrulle med perforert papir med forhåndsprogrammert musikk. Hullene i papiret gjør at tangentene aktiveres som på en tradisjonell spilledåse.

Pianola
Foto: Monnin Jacques / CC BY-SA 3.0

Pianola
Foto: litlnemo / CC BY-NC-SA 2.0

Pianolaet kom i masseproduksjon på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet, og ble veldig populært i hjemmet. Salget nådde en topp i 1924, men avtok mot slutten av 1920-tallet som følge av stadig forbedring av gramofonen og andre elektriske avspillingsmetoder. Produksjonen ble så og si utryddet etter børskrakket på Wall Street i 1929.