Hopp til innhold

Partitureksempel

Det å følge et partitur er en god innledende trening i partiturlesing. Legg merke til hvordan partituret er organisert.

Music sheet
Foto: https://www.colourbox.com

Johann Sebastian Bachs Brandenburgerkonsert nr. 2 er et godt eksempel på Concerto Grosso.

Opptaket er hentet fra NRKs arkiver

Oppgaver til partituret:

I denne satsen står det en trompet i F.

  • Hvordan klinger den i forhold til det noterte?
  • Det er vanlig å anvende en piccolotrompet stemt i B for å spille dette verket. Hvordan må trompetisten transponere for å spille trompetstemmen i F på en piccolotrompet i B?
  • Se på andre orkesterpartiturer fra ulike tidsepoker med fokus på instrumentasjon og rekkefølge. Legg merke til hvilke instrumenter som leser ulike nøkler og hvilke som står notert i natura eller er transponerte.