Hopp til innhold

Mozarts symfoni nr 40

Mozart var en betydelig komponist av symfonier. Vi skal se nærmere på én av hans mest kjente, nr 40 i g-moll, skrevet i 1788, tre år før komponistens død.

Carmontelle portrett Mozart

Carmontelle portrett Mozart

Foto: Carmontelle / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21911733

I det spillende parituret er sonatesatsens formavsnitt markert. Vi har tidligere analysert en av Mozarts sonatesatser i dur. Her er satsens hovedtoneart moll.

Oppgave

  • Finn satsens tonale og harmoniske forløp. Gi en karakeristikk av temaene.
  • I analysen av klaversonate K 576 ser vi hvordan Mozart bearbeider motiver og temaer i utviklingen av komposisjonen. Dette kalles tematisk arbeid.
  • Forsøk selv å analysere det tematiske arbeidet i første sats av symfoni nr 40.
  • Denne symfonien er blitt en av Mozarts mest populære. Hva tror du årsaken er til at den griper så mange?

Se også video om partiturlesing (med Mozarts symfoni nr 40 som eksempel).