NRK Meny
Normal

Leksjon 25

Målet med leksjon 25 er å få trening i å synge durmelodier i der rytmikken preges av synkoper i form av overbundede 16-deler og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-D/3-Ts-Tm/3-S-T/3-Ss7-D7-T.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til Bb-durskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller framfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent over.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut arbeidsarket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 25