Kontrabass

Kontrabass dekker de dype tonene og anvendes som strykeinstrument i orkesteret og klassisk musikk, mens det samme instrumentet med litt andre typer strenger og spillemåte brukes i jaz rock, dansemusikk osv.

Kontrabass med bue
Foto: Colourbox

Kontrabass spilles vanligvis i orkesteret med bue (Arco), men kan også spilles ved å knipse på strengene (Pizzicato). Kontrabassen brukes også i gammeldans, jazz og andre sjangrer også. Når kontrabassen brukes i rytmiske sjangrer er den vanlgivis strenget opp med strenger som gir mer sustain enn de som brukes i klassisk musikk. Måten å dra og slippe strengene på for å lage tone er også litt annerledes enn pizzicato og ligner mer på gitarspill.

Kontrabassen finne si ulike størrelser og kan også ha en lavere stemming der løse strenger stemt som C,F,Bb,Eb er vanligst.

Kontrabassnotering


Spesielle spillemåter eller effekter:

Sordin: En demper som settes fast på "stolen" slik at lyden dempes og klangen endres.
Dobbelt-, trippel- og kvadruppelgrep: Flere toner spilles samtidig (fire strenger gir maks antall, men på grunn av strengenes plassering må det bli litt brutt akkrodspill når fire toner skal spilles).
Tremolo: Rask gjenntagelse av den samme tonen.
Glissando: Fingeren glir langs gripbrettet slik at det skapes en glidende toneøydeendring.
Flageoletter: Overtoner som frembringes ved svak berøring av strengen.
Sul ponticello: spill med buen veldig vær stolen.
Sul tasto: Spill med buen veldig nær gripbrettet.
Col legno: Spill med tresiden av buen ned mot strengene

Demonstrasjon av kontrabass:

Andre eksempler: