Bratsj

Bratsj benyttes mest som ensembleinstrument sammen med de andre strykerne. Den er litt større enn fiolinen og brukes i orkesteret til de dypere tonene i akkorder og til varmer og mørke altlinjer. Men bratsjen er også et utmerket soloinstrument med en varm og fyldig klang.

Bratsj
Foto: Colourbox

Spesielle spillemåter eller effekter:

Sordin: En demper som settes fast på "stolen" slik at lyden dempes og klangen endres.
Dobbelt-, trippel- og kvadruppelgrep: Flere toner spilles samtidig (fire strenger gir maks antall, men på grunn av strengenes plassering må det bli litt brutt akkrodspill når fire toner skal spilles).
Tremolo: Rask gjenntagelse av den samme tonen.
Glissando: Fingeren glir langs gripbrettet slik at det skapes en glidende toneøydeendring.
Flageoletter: Overtoner som frembringes ved svak berøring av strengen.
Sul ponticello: Spill med buen veldig vær stolen.
Sul tasto: Spill med buen veldig nær gripbrettet.
Col legno: Spill med tresiden av buen ned mot strengen.

Les mer om bratsj på Wikipedia (engelsk).

Les mer om bratsj på Wikipedia (norsk).