Hopp til innhold

Hva mener vi med folkedanser, stilhistoriske danser og moderne danseformer?

Dans har vært en del av menneskets hverdag og liv så lenge vi har levd på jorden.

break dance
Foto: https://www.colourbox.com/

Billedkunst fra antikken viser solodanser og gruppedanser på runer og relieffer og de gamle grekerne mente musiske fag (gymnastikk og musikk) var de viktigste midlene i oppdragelse og utdanning. (GYM, Cappelen Damm, 4. utgave, 1. opplag 2013). Mens vi med folkedans tenker på danser med nasjonale kulturelle elementer, er stilhistoriske danser definert som dans fra vår tid (for eksempel swing og rock og salsa). De moderne danseformene er friere og til dels mer individuelle og kreative (for eksempel breakdance og hip hop).

I artiklene under ser du en beskrivelse av de forskjellige kategoriene danser, samt noen eksempler innen hver kategori slik at du kan lære deg grunntrinnene og skjønner hvordan du kan utøve den enkelte dansen. Du oppfordres til å gjøre oppgavene og bruke digitale medier for å presentere det du har lært for andre, om det er klassekamerater eller lærer. Kanskje du kan lære noen andre å danse? Dette kan jo være en oppgave dere gjør i klassen for å se mangfoldet av danser som eksisterer.