Innebandy

Individuelle idretter og lagidretter

Som mennesker har vi forskjellig smak når det gjelder idretter. Noen liker å gjøre en idrett alene, uten å være avhengige av andre, mens andre må ha gruppefølelsen for virkelig å kjenne gleden av å drive med idrett. Dette er nok et produkt av personlighet, men også av kultur: Tradisjonelt i Norge har for eksempel gutter drevet med mer lagidrett enn jenter, slik som fotball og basketball. Nå jevnes dette ut, og i mange miljøer er nesten «alle» jentene med på det lokale fotballaget. Guttene er også i ferd med å innta jentenes arena for dans gjennom danser som breakdance og hip hop for eksempel.