Folkedans

Antakelig har norsk folkedans eksistert fra middelalderen slik som det har vært danset i andre nordiske land. Helleristninger er en kilde til denne kunnskapen, der vi ser bilder av både rituelle og magiske danser. Vi har tre grupper folkedans: bygdedanser, gammeldans og turdans.

Garmo stavkirke på Maihaugen friluftsmuseum
Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Bygdedanser er den eldste gruppen folkedanser og består av springar, gangar, halling, rull og pols. Her kan du lese litt om egenarten av to av disse dansene, Halling som er en lausdans, altså en solodans for menn med flere imponerende «karsstykkjer», og Springar som er en pardans der gutt og jente lager ulike «figurer» eller «triks» for hverandre og der de omfavner hverandre og danser rundt og rundt:

1. Bygdedanser

Halling

Halling, norsk bygdedans, egentlig lausdans, dvs. solodans for menn, i 6/8 eller 2/4 takt. Dansen er rytmisk beslektet med gangaren, men bevegelsene er livligere og lettere. Hallingen kan best karakteriseres som rytmisk gymnastikk og består av en rekke «karsstykkje» som krever så vel styrke som mykhet og spenstighet. Hvert bygdelag hadde gjerne sin egen måte å utføre lausdansen på, men på 1800-tallet ble hallingdølenes form særlig populær (derav navnet). Hallingkastet utgjør dansens høydepunkt og er et såkalt rundkast, der danseren kaster kroppen opp i luften med en dreiende bevegelse og, om han lykkes, sparker med den ene foten i bjelken eller spenner ned en hatt som holdes høyt på en stang. (Store Norske Leksikon)

Springar

Springar, gammel norsk bygdedans og pardans i 3/4 takt. Foreligger i en rekke lokale varianter i sentrale fjell- og dalbygder i Sør-Norge og på Vestlandet, og er beslektet med polsdansene i de østlige og nordlige dalfører. Parene danser i ring mot Solens bane, og dansen består gjerne av en sammenkjeding av ulike figurer og tak med rike muligheter til personlig utforming. En rekke åpne tak der gutt og jente lager ulike figurer for hverandre veksler med samdanstak som f.eks. rundsvingen der gutt og jente «omfavner» hverandre og virvler rundt egen akse, mens de forflytter seg fremover i ringen. (Store Norske Leksikon)

Oppgave:

  • Prøve deg på innlæring av en eller flere av disse dansene. Her står det nøye forklart hva både gutten og jenta skal gjøre for at det skal bli forskjellige folkedanser. Film det endelige produktet med mobiltelefonen din og vis de andre i klassen. Lykke til!

2. Gammeldans

Gammeldansen kom til Norge på slutten av 1700-tallet. I gruppen gammeldans er det vals, reinlender og polka du antakelig har hørt om, men det finnes flere slike, som hoppvals, skotsk og hamburger.

Vals
Vals kommer opprinnelig fra Østerrike. Ta en titt på denne filmen og se hvordan den ekte Wienervalsen skal se ut:

Litt om vals:

Programleder og komiker Stine Buer danser engelsk vals med sin dansepartner Tom-Erik Nilsen
Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Vals, 3-taktig pardans fra 1700-tallet, av østerriksk opprinnelse, utformet på grunnlag av den mellomeuropeiske dansen ländler. Spredte seg til det øvrige Europa ca. 1800 og markerte i egenskap av «tett» pardans en ny epoke i selskapsdansens historie. Folkedansen vals er fremdeles populær; selskapsdansen wienervals fra 1800-tallet er derimot for det meste erstattet av engelsk vals (langsom vals). Innen kunstmusikken er vals særlig brukt av romantikkens komponister. (Store Norske Leksikon)

Oppgave:

  • Her kan du lære grunntrinnene som brukes i vals . Få med deg en partner og lær inn trinnen. Etter hvert kan dere slippe dere løs fra «firkantvalsen» og endre retning slik at valsen blir litt mer «leken».

Polka

  • Polka er også en såkalt gammeldans som oppsto fra Praha i ca. 1830. Polka er en morsom og fartsfylt pardans som danses i ring. Her kan du se hvordan polka danses av de aller beste, du trenger ikke ha dette ambisjonsnivået når du skal lære deg polka, men det er nyttig å se det gjort skikkelig:

Litt om Polka:

Polka
Foto: Silar / Wikimedia Commons

(av tsjekk. 'halvsteg'), pardans i livlig to-takt, antagelig oppstått i Praha ca. 1830. «Bytt-om-fot»-trinnene og den feiende runddansen er karakteristiske trekk. Polka er beslektet med schottisch og var ved siden av valsen den mest populære selskapsdans frem til 1900-tallet. Ulike varianter av polka lever videre i folkelig tradisjon, og i Norge er den stadig populær som såkalt gammeldans. Polka ble introdusert i kunstmusikk av Smetana, Dvořák o.a. (Store Norske Leksikon)

Oppgave: Lær deg å danse Polka!

  • Se på disse videoene og lær deg grunntrinnene i Polka. Finn deg en partner og film dansen deres. Del med de andre i klassen og finn to positive ting med dansen deres samt en ting dere kan jobbe med. Lykke til!

3. Turdanser

Ordet turdans kommer fra det franske ordet "tour" som betyr en omsnu, en omdreiing. Det finnes mange typer. Det er mest vanlig å dele dansene inn etter den formasjonen de har. Det er ikke så mange av disse dansene som er kjente for de fleste, men Polonese har du sikkert hørt om? Og muligens seksmannsril? Her kan du lese mer om denne.

Mer om folkedans