Elgitar

Elgitar er rockens hovedinstrument. Fra å spille det samme som man gjorde på akustiske gitarer med høyere lyd, har instrumentet utviklet seg til å kunne skape uendelig mange varianter av lyd.

Elektrisk gitar

Elektrisk gitar

Foto: Irina Belousa / Colourbox

Lyden skapes primært ved at man setter strenger som er strukket over pickuper (mikrofonlignende greier) i svingninger med fingrene eller med et plekter. Pickuppene gjør disse svingningene om til elektroniske signaler som sendes gjennom en ledning til forsterkeren. Der forsterkes dette signalet og sendes til høyttaleren slik at vi kan høre det.

På veien til forsterkene kan signalet påvirkes av forsterkerutstyret eller en rekke effekter, og gjerne sendes til en synthesizer slik at det som kommer til forsterkeren ikke er noe fra selve gitarstrengens lyd i det hele tatt. Dette og ulike måter å sette strengene i svingninger gir det enorme mangfoldet av lyder.

Vanligvis er el-gitaren rigget som en klassisk gitar med seks strenger og stemt slik: e a d1 g1 h1 e2. Den klinger en oktav lavere.

Det brukes også en rekke andre stemminger, særlig innenfor bluesrelaterte sjangrer og når artistene ønsker at låtene skal fremføres med mest mulig åpne strenger (at strengene ikke er trykket ned mot gripbrettet med fingrene). De fleste el-gitarister spiller med et plekter som de holder mellom tommel og pekefinger som de slår an strengene med. I en rekke sjangrer er det av og til viktig å kunne spille på flere strenger samtidig med ulike rytmer. Slikt spill kan kalles fingerspill eller gitarpicking.

Mange av effektene nedenfor er opprinnelig laget som analoge elektroniske bokser. I dag produseres de digitale effektmaskiner som har alle slike effektlyder innebygd.

Spillemåter og effekter

Fuzz, distortion, vreng: Forvrengt lyd. Dannes enten ved at lyden forvrenges i forsterkerens rør eller ved at signalet endres av en effektboks som forvrenger signalet på veien til forsterkeren. Sjekk:

Wahwah: Onomatopoetikon for lyden som skapes ved hjelp av en effektboks der man skyver en pedal ned og opp med foten. Sjekk på YouTube:

Phaser: En effekt der lyden virker som om den beveger seg rundt i rommet. Kan minne litt om leslie. Effekten kan gjerne kombineres med fuzz. Sjekk:

Chorus: En effekt der lyden fremstilles som om det var flere gitar som spilles med mikroskopisk forskjell i intonasjon. I tillegg roteres lyden noe som i en leslie.Sjekk på YouTube:

Flanger: En lyd som ligner på en blanding av vibrato og chorus. Sjekk:

Vibarm: Brukes for å lage tremolo (vibrato) på gitaren. Se video:

Feedback: Den hylende lyden man får når gitarpickupene fanger opp lyden fra høyttalerne og den igjen forsterkes ved at signalet får gå i loop mellom høyttaler og pickup. Gitarister kontrollerer denne og bruker den som effekt på gitarlyden, eller for å få tonen til å være "uendelig". Sjekk:

Tapping: En spillemåte der lyden lages ved å slå strengene mot gripbrettet. Tonehøyden kommer av båndet du tapper i. Sjekk:

Hammer on: Man skaper lyden ved å slå med fingrene på venstre hånd mot strengen. Tonehøyden bestemmes av båndet man slår i. Kombineres gjerne med pulloff. Se video:

Pulloff: Musikeren drar strengen med finger man bruker til å velge tonehøyder på gripbrettet med (vanligvis venstre hånd). Man trykker ned og trekker strengen i det man slipper den. Sjekk hammer on og pull off: