Hopp til innhold

Beethovens Symfoni nr. 3 "Eroica"

"Jeg var den første til å fortelle ham, at Buonaparte hadde utropt seg selv til keiser, hvorpå han fikk et raserianfall og ropte: "Er han altså ikke annet enn et vanlig menneske? Nå vil han også trampe på menneskerettene, bare følge sin ærgjerrighet; nå vil han plassere seg høyere enn andre, bli en tyrann!" Ferdinand Ries

Old violin and bow
Foto: Evgeny Dubinchuk / https://www.colourbox.com

Eroica symfonien (1803) er på mange måter så grensesprengende, at det er naturlig å betegne den som innledningen til Beethovens andre komposisjonsperiode. Det først iørefallende nye er omfanget av den nye symfonien. Første sats varer i ca 18 minutter. Til sammenligning er hele Mozarts 40. symfoni unnagjort på ca 25 minutter. Lengden vitner om et overskudd av musikalske idéer, og det er nettopp dét den første satsen realiserer. Han introduserer ikke mindre enn 5 viktige temaer i eksposisjonen i symfoniens første sats, og et sjette og viktig tema i gjennomføringen. Med så mye materiale er det ikke rart, at gjennomføringen blir mye lengre, enn det som var vanlig på den tiden. På toppen av det hele henger han på en uvanlig lang coda, som nesten fungerer som en ny gjennomføring.

Allgemeine Musikaliche Zeitung skrev i en anmeldelse (1805) at: "Anmelderen hører til Herr van Beethovens mest trofaste beundrere, men i denne symfonien må han innrømme, at han finner for mye skrikende og bisart, som i stor grad hindrer en i å oppfatte helheten, og en følelse av enhet er nesten fullt og helt tapt." Men tross en god del motstand i starten ble symfonien framført ved mange anledninger i årene som kom, og det tok ikke lang tid før tonen i anmeldelsene ble mildere, og den nye lengden på en symfoni litt etter litt ble akseptert.

Oppgave:

  • Gjør deg kjent med temaene i 1. satsen av Eroicasymfonien i denne filmen.
  • Studér satsens gjennomføring. På hvilken måte bruker Beethoven temaene fra eksposisjonen. Hvorfor tror du han presenterer et nytt tema (tema 6) i gjennomføringen? Finn ut når codaen starter og hvorfor det hevdes at codaen har gjennomføringskarakter.

Her kan du få en oversikt over temaene i Eroica.
Partituret til Beethoven Symfoni nr 3 finner du her.