Vil ha tilskudd til private skoler

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Ann-Mari Thomassen, tror dette er veien å gå for å redde flere grendeskoler.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen. Sametingsrepresentant for NSR.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametingsrådet bør sammen med Kunnskapsdepartementet undersøke om det er mulig å få etablert en tilskuddsordning for private skoler, der Kunnskapsløftet samisk er grunnsteinen i opplæringen, sier Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR).

Dårlig kommuneøkonomi fører til at flere skoler nedlegges i distriktene. Blant annet er flere skoler nedlagt i Porsanger og Harstad.

LES OGSÅ: – Tenk barnas beste i budsjettarbeid

LES OGSÅ: – Same- og kvenkulturen legges ned

LES OGSÅ: Vil rapportere Skånland til FN

– Kommunestyrer holder på sitt

Også i Markabygdene i Skånland har lokalpolitikerne planer om å legge ned grendeskolen, Vátnjavári giliskovlá/Boltås skole. Foreldre og Sametinget har engasjert seg i kampen for å bevare skolen. Thomassen mener det som oftest er vanskelig å få lokalpolitikere til å snu i slike saker:

– Skånland kommune behandler budsjettforslaget om noen uker, og det virker som politikerne har som mål å legge ned skolen allerede til høsten, sier Thomassen.

Derfor mener hun at Sametinget bør bidra til en løsning som snarest kan redde denne skolen i Skånland og andre grendeskoler i de samiske områdene.

– Ved å få i stand en tilskuddsordning for etablering av privatskoler kan kanskje flere grendeskoler bestå, sier Thomassen.

Grendeskoler styrker språket

Onsdag fremmer hun forslaget på vegne av NSR for Sametingets plenum. Hun viser til at det allerede finnes tilskuddsordninger for private samiske barnehager med bevilgninger fra Sametinget, der Staten bidrar med størst andel.

Thomassen påpeker at grendeskolene er viktige faktorer for å bevare det samiske språket. Hun mener at Vátnjavári giliskovlá/Boltås skole er et godt eksempel på hva som må til for å revitalisere det samiske språket etter fornorskningstiden.

– På skolen undervises det i samisk på alle nivåer og interessen for og motet til å bruke samisk er økende, sier Thomassen.

Antall elever som velger samisk ved Vátnjavári giliskovlá/Boltås skole øker og samisk høres og ses i skolehverdagen.