Tromsø positiv til samisk språk

I går behandlet Tromsø kommunestyre en samisk sak som har vekket følelser hos politikere og Tromsøs befolkning.

Samisk flagg og norsk
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Det har vært veldig mye følelser i denne saken, sier Tone Marie Myklevoll(Ap)

Saken gjaldt om hvorvidt kommunen skal lage en handlingsplan om konsekvensene av at Tromsø kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Mottok trusler

Myklevoll skal blant annet ha mottatt trusler i forbindelse med at hun har offentlig støttet kommunens planer om å forsterke det samiske språket.

– Det går ikke ann, at noen tyr til trusler for å prøve å få den her personen til å være stille. Jeg syns det blir såpass trist. På et nivå som jeg ikke trodde den her samfunnet var på lenger i dag, sier hun.

Positiv til samisk språk

Selv om saken har vekket følelser hos enkelte, så vedtok Tromsø kommunestyrets flertall i gårsdagens møte om å sette i gang prosessen med å utarbeide handlingsplanen.

En tredjedel i mot

En av de 15 av 43 kommunestyrerepresentantene som stemte i mot utvikling av handlingsplan var Frp politiker Anni Skogman.

– Vi vil først og fremst at folk skal lære seg godt norsk. Vi sier konsekvent nei til å forskjellsbehandle nordmenn, sier hun.

Avgjøres neste år

Handlingsplanen som ble vedtatt i går legges til grunn når kommunestyre skal bestemme om Tromsø skal søke om å bli forvaltningsområde for samisk språk.

Men det blir ikke bestemt før i Juni, neste år.