Hopp til innhold

Tromsø positiv til samisk språk

I går behandlet Tromsø kommunestyre en samisk sak som har vekket følelser hos politikere og Tromsøs befolkning.

Samisk flagg og norsk
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Det har vært veldig mye følelser i denne saken, sier Tone Marie Myklevoll(Ap)

Saken gjaldt om hvorvidt kommunen skal lage en handlingsplan om konsekvensene av at Tromsø kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Mottok trusler

Myklevoll skal blant annet ha mottatt trusler i forbindelse med at hun har offentlig støttet kommunens planer om å forsterke det samiske språket.

– Det går ikke ann, at noen tyr til trusler for å prøve å få den her personen til å være stille. Jeg syns det blir såpass trist. På et nivå som jeg ikke trodde den her samfunnet var på lenger i dag, sier hun.

Positiv til samisk språk

Selv om saken har vekket følelser hos enkelte, så vedtok Tromsø kommunestyrets flertall i gårsdagens møte om å sette i gang prosessen med å utarbeide handlingsplanen.

En tredjedel i mot

En av de 15 av 43 kommunestyrerepresentantene som stemte i mot utvikling av handlingsplan var Frp politiker Anni Skogman.

– Vi vil først og fremst at folk skal lære seg godt norsk. Vi sier konsekvent nei til å forskjellsbehandle nordmenn, sier hun.

Avgjøres neste år

Handlingsplanen som ble vedtatt i går legges til grunn når kommunestyre skal bestemme om Tromsø skal søke om å bli forvaltningsområde for samisk språk.

Men det blir ikke bestemt før i Juni, neste år.

Korte nyheter

 • Zaniar Matapour (42) áššáiduhtton goddimis ja terrordagus

  Son lea dovddus politiijaide ja sii dutket dál lea go son radikaliserejuvvon daid maŋimuš jagiidgis. Matapouras lea guhkes duogáš mii guoská veahkaválddálašvuhtii ja áitagiidda.

 • PST: – Ekstremistalaš isláma terrordahku

  PST ávvoštallá báhččimiid Oslos ektremistalaš isláma terrordahkun.

  Nu dadjá PST- hoavda Roger Berg preassakonferánssas odne dii 1400.

  PST maid lokte terrorvara Norggas buot bajimus dássái mii lea erenoamáš terror vára.

  – Dáppe lea leamaš terrorakšuvdna, ja dál lea ain eahpesihkkaris terrordilálašvuohta. Dan dihte loktet terrorvára Norggas, dadjá Berg.

  Son gohčoda bahčimiid mannan ija issoras vahágis dáhpáhussan.

  – Min jurdagat leat oapmahaččaid ja sin luhtte geasa dat dáhpáhus lea čuohcan, dadjá Berg.

  Roger Berg, PST
  Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
 • Alta Pride avlyser

  Alta Pride har avlyst sitt arrangement lørdag som følge av skytingen i Oslo. Det skriver iFinnmark. Arrangementet skulle vært en del av en sommerfest, men styret i Alta Pride skriver at hendelsen i Oslo gjør det vanskelig.