Samisk navn på Hamarøy godkjent

Sist fredag godkjente Kongen i statsråd det samiske navnet på Hamarøy kommune. Ordfører Rolf Steffensen er svært fornøyd og sier Hamarøy viser gjennom dette sin flerkulturelle tilhørighet.

Ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen

Ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen er svært fornøyd med at det samiske navnet på kommunen nå er godkjent.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Det var veldig hyggelig at regjeringen nå har godkjent det samiske navnet på vår kommune og at det gikk så fort å saksbehandle dette i departement og fram mot avgjørelse i statsråd, sier en fornøyd ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen.

Samisk skilting

Han forteller at nå begynner jobben med å fastsette på hvilken måte og i hvilke sammenhenger det samiske navnet Hábmera suohkan skal benyttes.

– Kommunestyret vedtok enstemmig å søke om å få ta i bruk det samiske navnet sist høst. Og nå vil det være hensiktsmessig at vi lager en liten plan for hvordan vi skal bruke det samiske navnet og i hvilke sammenhenger vi ønsker å bruke det. Så forhåpentligvis vil vi ha det klart i løpet av våren forteller Steffensen.

– Jeg mener det er viktig å ta det samiske navnet i bruk i så mange sammenhenger som mulig, og en av de tingene som det vil være naturlig å begynne med er skilting ved innfartsveiene til Hamarøy langs E6. Men skilting på samisk av sentrale kommunale bygg vil også være naturlig, sier han videre.

Kommunen som oftest har profilert seg som Knut-Hamsuns hjemkommune synligghør med dette sin flerkulturelle tilhørighet fastslår ordføreren.

– Vi profilerer oss med mange ting, ikke kun Hamsun. Så jeg vil si at Hamarøy er en spennende og attraktiv flerkulturell kommune som vi ønsker å fremheve og profilere, sier Steffensen.