Sametingsråd: Oslo kommune går med på samisk språkkrav i barnehage

– Kommunen går med på at den samiske barnehagen skal ha samisktalende ansatte og pedagoger, sier sametingsråd. Dette skal fremkomme i den kommende avtalen mellom Sametinget og Oslo kommune.

Oslo Rådhus

SYNGENDE BARNEHAGEBARN: Barna i den samiske barnehagen, Cizáš, i Oslo, har for tradisjon å fremføre sang på Oslo rådhus, i forbindelse med den samiske nasjonaldagsfeiringen den 6. februar.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ann-Mari Thomassen

AVSLØRER BARNEHAGE-ENIGHET: Sametingsråd Ann Mari Thomassen (NSR).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det har vært noen dragkamper og et og annet tilbakeslag opp gjennom årene.

Men nå skal avtalen som skal komme oslosamene til gode endelig undertegnes.

På Samenes nasjonaldag den 6. februar, inngår Sametinget og Oslo kommune omsider den mye omtalte samarbeidsavtalen.

Dette skjer klokken 10:45 på Oslo rådhus, i forbindelse med det samiske nasjonaldagsarrangementet som kommunen årlig inviterer til.

Samisk blir «obligatorisk» i barnehagen

Det nøyaktige innholdet i avtalen blir ikke offentliggjort før etter undertegnelsen.

Men sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) forteller at ett av de sentrale punktene i avtalen, dreier seg om den betente samiske barnehagestriden i Oslo.

– Oslo kommune har gått med på at den samiske barnehagen i byen skal ha samisktalende ansatte – og pedagoger, sier hun.

– At kommunen nå går med på dette, er et tydelig signal. Dette er direkte resultater av arbeidet med samarbeidsavtalen mellom oss og kommunen, tillegger Thomassen.

Raymond Johansen & Aili Keskitalo

UNDERSKRIVER: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) får æren av å undertegne samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Sametinget.

Foto: Victoria Wilden - Liv Inger Somby / NRK

– Fin ramme for avtaleinngåelsen

– Det har tatt sin tid å få på plass samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Oslo kommune. Men det har i det siste vært en god tone oss imellom, da vi har treftes relativt ofte under forarbeidet med avtalen.

– Jeg er fornøyd med innholdet, og at avtalen endelig er på plass, sier Ann-Mari Thomassen.

– Avtalen skal jo undertegnes på selve nasjonaldagen på Oslo kommunes årlige, samiske nasjonaldagslunsj. Hvordan blir det?

– Det blir en fin ramme. Jeg anser dette som en bekreftelse på at Oslo kommune tar ansvar overfor bysamene, og at kommunen her anerkjenner hovedstadssamenes behov, svarer Thomassen.

Tor Gunnar Nystad, Silje Karine Muotka, Tone Tellevik Dahl og Ann-Mari Thomassen.

FORHANDLET OM OSLOSAMEAVTALE: Sametingsrepresentant Tor Gunnar Nystad (NSR), Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), oslobyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) møttes blant annet i november 2015, i forbindelse med forhandlingene om inngåelse av en egen samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Mangeårig arbeid

Målet for avtalen er for øvrig blant annet styrking av ulike tilbud for osloborgere samiske unge og eldre, styrking av samiskopplæring i osloskolen, og et bedre tilbud ved den samiske barnehagen på Tøyen.

Bedre vilkår for Samisk Hus i Oslo skal også være blant de viktigste punktene.

Arbeidet med å inngå en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune, har pågått i mange år – helt tilbake til 2010.

Korte nyheter