Hopp til innhold

Sametingsråd: Oslo kommune går med på samisk språkkrav i barnehage

– Kommunen går med på at den samiske barnehagen skal ha samisktalende ansatte og pedagoger, sier sametingsråd. Dette skal fremkomme i den kommende avtalen mellom Sametinget og Oslo kommune.

Oslo Rådhus

SYNGENDE BARNEHAGEBARN: Barna i den samiske barnehagen, Cizáš, i Oslo, har for tradisjon å fremføre sang på Oslo rådhus, i forbindelse med den samiske nasjonaldagsfeiringen den 6. februar.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ann-Mari Thomassen

AVSLØRER BARNEHAGE-ENIGHET: Sametingsråd Ann Mari Thomassen (NSR).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det har vært noen dragkamper og et og annet tilbakeslag opp gjennom årene.

Men nå skal avtalen som skal komme oslosamene til gode endelig undertegnes.

På Samenes nasjonaldag den 6. februar, inngår Sametinget og Oslo kommune omsider den mye omtalte samarbeidsavtalen.

Dette skjer klokken 10:45 på Oslo rådhus, i forbindelse med det samiske nasjonaldagsarrangementet som kommunen årlig inviterer til.

Samisk blir «obligatorisk» i barnehagen

Det nøyaktige innholdet i avtalen blir ikke offentliggjort før etter undertegnelsen.

Men sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) forteller at ett av de sentrale punktene i avtalen, dreier seg om den betente samiske barnehagestriden i Oslo.

– Oslo kommune har gått med på at den samiske barnehagen i byen skal ha samisktalende ansatte – og pedagoger, sier hun.

– At kommunen nå går med på dette, er et tydelig signal. Dette er direkte resultater av arbeidet med samarbeidsavtalen mellom oss og kommunen, tillegger Thomassen.

Raymond Johansen & Aili Keskitalo

UNDERSKRIVER: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) får æren av å undertegne samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Sametinget.

Foto: Victoria Wilden - Liv Inger Somby / NRK

– Fin ramme for avtaleinngåelsen

– Det har tatt sin tid å få på plass samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Oslo kommune. Men det har i det siste vært en god tone oss imellom, da vi har treftes relativt ofte under forarbeidet med avtalen.

– Jeg er fornøyd med innholdet, og at avtalen endelig er på plass, sier Ann-Mari Thomassen.

– Avtalen skal jo undertegnes på selve nasjonaldagen på Oslo kommunes årlige, samiske nasjonaldagslunsj. Hvordan blir det?

– Det blir en fin ramme. Jeg anser dette som en bekreftelse på at Oslo kommune tar ansvar overfor bysamene, og at kommunen her anerkjenner hovedstadssamenes behov, svarer Thomassen.

Tor Gunnar Nystad, Silje Karine Muotka, Tone Tellevik Dahl og Ann-Mari Thomassen.

FORHANDLET OM OSLOSAMEAVTALE: Sametingsrepresentant Tor Gunnar Nystad (NSR), Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), oslobyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) møttes blant annet i november 2015, i forbindelse med forhandlingene om inngåelse av en egen samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Mangeårig arbeid

Målet for avtalen er for øvrig blant annet styrking av ulike tilbud for osloborgere samiske unge og eldre, styrking av samiskopplæring i osloskolen, og et bedre tilbud ved den samiske barnehagen på Tøyen.

Bedre vilkår for Samisk Hus i Oslo skal også være blant de viktigste punktene.

Arbeidet med å inngå en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune, har pågått i mange år – helt tilbake til 2010.

Korte nyheter

 • Sametinget holder plenum i Stockholm

  27.-31. mai holder Sametinget i Sverige plenum i Förstakammarsalen i Riksdagshuset i Stockholm.

  Plenum starter tirsdag morgen og fortsetter hele uken. Allmenheten kan følge møtet på tilskuertribunene.

  På tirsdag morgon åpnes plenum med tale av Riksdagens talsmann Andreas Norlén og Sametingets talsmann Daniel Lyngdorf Vinka.

  Onsdagen er fullspekket med et seminar om blant annet samisk selvbestemmelse.

  I løpet av uken i Stockholm vil Sametingets ledere ha møte med relevante riksdagsmedlemmer.

  Loga sámegillii

  Sveriges Riksdag
  Foto: ntb
 • Sámediggi doalla dievasčoahkkima Stockholmmas

  Miessemánu 27.-31. beivviid doallá Ruoŧa Sámediggi dievasčoahkkima Stockholmmas Riikkabeaiviesu Förstekammarsáles.

  Dievasčoahkkin álgá maŋŋebárgga iđđediis ja bistá olles vahku. Álbmot lea bures boahtin čuovvut čoahkkima.

  Maŋŋebárgga dievasčoahkkima rahpaba Riikkabeivviid sáhkaolmmoš Andreas Norlén ja Sámedikki sáhkaolmmoš Daniel Lyngdorf Vinka.

  Gaskavahku lea seminára. Fáttát leat sámi earret eará iešmearrideapmi.

  Dán vahkus galget maid Sámedikki áirasiin leat čoahkkimat relevánta riikkabeaiáirasiin.

  Les på norsk

  Sametinget i Sverige
  Foto: Ođđasat / SVT
 • Lanserte ny digital løsning for reindrifta

  Den 22. mai lanserte Landbruksdirektoratet Reindig, som er en ny digital løsning for reindriften. Den skal gjøre prosessen å sende inn søknad om tilskudd og den årlige meldingen om reindrift lettere, både for reineiere og for reindriftsforvaltingen.

  Direktør for Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling Widar Skogan forteller at de de siste to årene har jobbet hardt med å lage et nytt system som gjør at reindriftsutøveren kan søke om tilskudd og levere melding om reindrift på mobiltelefonen.

  Han forteller at det faktisk er slik at dersom man leverer melding om reindrift, og så leverer søknad om tilskudd, og det er ingen feil i de dokumentene som leveres inn, kan man faktisk i løpet av ei uke få utbetalt tilskudd.

  En som har tatt i bruk Reindig for årets melding om reindrift, er Johan Ivvár Gaup. Han forteller at han er svært fornøyd med løsningen.

  – Han regner med at det tok han rundt 10 minutter å fylle ut meldinga, og trekker mobilløsningen fram som et stort pluss.

  Han har ikke fått innvilga tilskuddet sitt enda, men hører at noen allerede har fått den utbetalt før søknadsfristen er over.

  – Det har neppe skjedd før at reindriftssamer får tilskudd så tidlig, så dette ser i hvert fall ut til å fungere veldig bra.

  Den nye løsningen innebærer at slakterier rapporterer inn hvor mye hver enkelt reineier har solgt til dem. Hvert år skal leder av en siidaandel gi melding om reindrift til Statsforvalteren. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilganger og avganger av rein, hvem som er medlem i siidaandelen, og hvor mange rein hver eier.

  Meldingen danner grunnlaget for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, og for rovvilterstatningen.