Hopp til innhold

Utnevnt som ny visepresident

Sametingspresident Egil Olli har utnevnt Odd Iver Sara som Sametingets nye visepresident.

Odd Iver Sara

Odd Iver Sara

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sara er sametingsrepresentant for Árja, og overtar vervet som visepresident etter Laila Susanne Vars.

– Odd Iver Sara overtar ansvars- og arbeidsoppgavene til tidligere visepresident Laila Susanne Vars. Unntatt er ansvaret for Nordområdepolitikk og kontakt med eksterne samarbeidsparter, sier sametingspresident Egil Olli.

Odd Ivar Sara ble valgt inn på Sametinget i 2009 som førstekandidat for Árja i Nordre valgkrets. Sara er i dag medlem av oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomitéen og valgkomitéen.

Sara har bakgrunn som tømrer og har blant annet kartlagt sjøsamiske dialekter i Altafjorden. Odd Iver Sara er bosatt i Alta, er gift og har fire barn.

I vervet som visepresident vil Odd Iver Sara ha ansvar for saksområder innen opplæring og barn og oppvekst. Sametingspresident Egil Olli overtar ansvaret for Nordområdepolitikk, mens sametingsråd Marianne Balto overtar ansvaret for kontakt med eksterne samarbeidsparter.

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit