Hopp til innhold

Stanser ikke utbygging på Øyfjellet

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen mener det ikke er grunnlag for å stanse byggingen av Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn i Nordland. Det skriver hun i et svar til stortingsrepresentant Rauand Ismail (MDG).

14 organisasjoner ba i et felles brev til regjeringen i desember, om at denne utbyggingen i Nordland stanses som følge av dom fra Høyesterett i Fosen-saken.

Ismail ville også vite om statsråden kommer til å stanse Øyfjellet-utbyggingen, frem til Øyfjellet-utbyggingen er gjennomgått på nytt i lys av Fosen-dommen.

«Byggingen av Øyfjellet vindkraftverk er i en sluttfase, samtlige turbiner er nå montert og prosjektet går snart over i driftsfasen. Prosjektet har lokal oppslutning, og vil bidra til å styrke næringsgrunnlaget i regionen.», skriver Mjøs Persen i sitt svar til MDG-representanten. (stortinget.no)

Statsråden mener også at forholdet mellom vindkraft og reindrift ble grundig vurdert i konsesjonsbehandlingen. Hun håper at reindriften og utbygger kan bli enige om avbøtende tiltak, slik at reindrifta fortsatt kan bruke området etter at vindkraftverket er i drift.

Nylig har Statsforvalteren i Nordland bedt departementet gripe inn overfor utbyggeren, fordi de frykter en dyretragedie.

Marte Mjøs Persen
Foto: William Jobling / NRK