Nå vil regjeringen gjøre reintallene mer tilgjengelig

Regjeringen vil gjøre reintallene til hver enkel reindriftsutøver synlig, innad i distriktet. Norske reindriftssamers landsforbund (NBR) ønsker ikke offentliggjøring av reintall.

Reindrift og leder

SKEPTISK: Selv om leder for NRL Ellinor Marita Jåma er skeptisk for en slik åpenhet om reintall så kan det føre til noe godt også.

Foto: Knut-Sverre Horn / Knut-Sverre Horn

– Vi forutser at det menes at reintallene kun er synlig internt i distriktene. Det har vi vært veldig tydelig på. Samtidig har vi vært veldig skeptisk til dette med tanke på at det var et helt annet utgangspunkt.

Hva var utgangspunktet?

Utgangspunktet var å offentliggjøre alle reintallene for offentligheten, og det synes ikke vi hører hjemme noen sted.

Det sier lederen for Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma.

I dag kom regjeringen med forslag til reindriftsloven, at reintallet til hvert enkelt reindriftsutøver skal være tilgjengelig for de i samme siidaandel, siida og distrikt.

Tamrein

(Arkiv bilde)

Foto: Knut-Sverre Horn

Til nå har antallet på reinsdyr per eier vært unntatt offentlighet. Da NRK Sápmi i 2014 publiserte reintallene for alle reineiere i Finnmark og Nord-Troms skapte det voldsomme reaksjoner. Flere mente at offentliggjøringen ville føre til interne konflikter i næringen.

Les saken her: Voldsomme reaksjoner på publisering av reintall

Skeptisk, men åpenheten kan hjelpe

Jåma mener at dette ikke nødvendigvis medfølger store endringer i næringen, og forklarer at åpenheten om reintall kan komme til godt.

– Vi er jo selvfølgelig skeptisk til at man skal få tilgang til reintallene. Men samtidig vet vi at det er flere distrikter som ønsker dette, og åpenheten om reintallet kan være bra for næringen.

Tamrein i silhuett

(Arkiv bilde)

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Velge sine kamper

NRL lederen sier at det har vært en lang prosess, men at det er andre lovforslag som skremmer henne.

– Man må jo velge sine kamper, og det er andre lovforslag som skremmer meg mye mer. Det er lovforslag vi mener kan ha større konsekvenser for reindrifta og kulturen vår.

Lovforslaget Jåma sikter handler om å innføre oblikatorisk individsmerking av rein i tillegg til det tradisjonelle merket med øresnitt.