Katastrofealarm etter gruveavfall

Store mengder gruveavfall har lekket ut i elver og innsjøer i British Columbia. Canadiske myndigheter har nå gitt totalforbud mot å bruke vannet i området.

Mount Polley 1

Bildet er tatt på mandag fra Mount Polley kobber- og gullgruve. I midten ser du gruvedemningen som har slått sprekker.

Foto: CBC News British Columbia

I Canada har over 300 husstander fått totalforbud mot å bruke vannet etter at fem millioner kubikkmeter med gruveavfall har blitt sluppet til innsjøen Hazeltine Creek.

  • Se video av lekkasjen her. Videoen er filmet av Cariboo Regional District.

Avfallsvannet som ble sluppet fra Mount Polley kobber- og gullgruve på mandag, har nå spredt seg videre til elver og innsjøer i Cariboo-regionen i British Columbia.

Det er CBC News i British Columbia som melder om naturkatastrofen som nå utbreder seg i Canada.

Over fire milliarder liter giftig gruveavfall har lekket. Mengden tilsvarer omtrent 2000 olympiske svømmeanlegg.

Totalforbud mot bruk av vann

Canadiske myndigheter har nå gitt totalforbud til hundrevis av personer mot å bruke vannet i området.

De berørte innbyggerne kan verken drikke, vaske seg eller bruke vannet til matlaging etter utslippet.

Lokale innbyggere omtaler dette som en enorm naturkatastrofe.

Myndighetene har også besluttet å levere flaskevann til innbyggerne etter at lokale butikker har gått fri for rent vann.

Det forurensede vannet sprer seg stadig. Til nå gjelder forbudet i Quesnel Lake, Polley Lake, Hazeltine Creek og Cariboo Creek, samt tilhørende sideelver tilknyttet den berømte lakseelven Fraser River.

Testing av vannet tar 48 timer

Leder for Cariboo Regional District, Al Richmond, forteller til CBC News i British Columbia at vannet nå blir testet for forurensing.

– Jeg håper at testresultatene er klare innen 48 timer, sier Richmond til CBC News.

Spillvannet kan inneholde giftige kjemikalier som arsenikk, kvikksølv og svovel.

Gransking pågår

Canadiske myndigheter gransker nå årsaken til at lekkasjen, som foreløbig er ikke er funnet.

Det pågår også et arbeid med å kartlegge skadeomfanget.

Cariboo-regionen er spredt bebygget og ifølge myndighetene er det vanskelig å gi eksakte tall over hvor mange som er rammet. Det er foreløbig ikke meldt om sykdom eller personskader knyttet til lekkasjen.