Kan bli størst på kobber

Det lille prosjektselskapet Nussir ASA sitter på det som trolig er Norges største kobberforekomst. Funnet er gjort i Repparfjord i Finnmark.

Øystein Rushfeldt
Foto: Thor Thrane / nrk

Selskapet håper å komme i drift om tre år og da vil de være den største, men også den eneste kobbergruva i drift i Norge. Før selskapet kan starte opp, gjenstår konsekvensutredninger både på land og i fjorden.

–En kjempejobb gjenstår for oss og det er undersøkelser som foregår for å kunne forsvare et sjødeponi i Repparfjorden. Den viktigste undersøkelsen er en stor undersøkelse av villaksstammen i Repparfjordelva og hvordan den oppfører seg i fjorden, sier administrerende direktør for Nussir ASA, Øystein Rushfeldt. I tillegg til dette skal de også gjøre undersøkelser av fjorden og om dette vil påvirke hvitfisk.

–Reindrifta ingen trussel

Selskapet ser ikke reindrifta som den største hindringen. Ifølge Rushfeldt er det konsekvensene for laks i Repparfjordelva og hvitfisk i havet som er det største utfordringen for selskapet.

– Vi har en god dialog med reindrifta, sier Rushfeldt, som tidligere har uttalt til NRK Sami Radio at reindrifta vil ikke miste beiteområder.

– Dersom vi benytter oss av de taktikkene vi har diskutert med reindrifta, som for eksempel å gå under jord eller å plassere deponi andre steder enn planlagt, så er det fullt mulig å leve sammen. De som har vært der før oss, skal ikke bli skjøvet vekk av oss.

Vil ha eiere fra Nord-Norge

Selskapet skal etter planene utvide aksjekapitalen og nå er det like før de går i gang av innhenting av ny kapital før selve investeringen begynner.

– Vi har satset på å få mest mulig nord-norsk eierskap, sier Rushfeldt.

Selskapet skal ha påfyll på ca 50 millioner og det betyr at de må utvide aksjene med en fjerdedel.

–Spennende prosjekt

Gruveanalytiker Truls Birkeland i Argo Securities sier til Dagens Næringsliv at prosjektet er meget spennende.

–Det ser ut som det vil bli drivverdig, men først må myndighetsgodkjennelse avklares sier Birkeland til DN.