Hegnhuset symboliserer de drepte på Utøya

AUF og Utøya AS inviterer interesserte medier til pressevisning av det nye læringssenteret på Utøya 19. juli 2016.

Læringssenteret på Utøya

Læringssenteret på Utøya med sine 69 søyler symboliserer de 69 drepte på Utøya 22.juli 2011.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Det nye bygget, som har fått navnet «Hegnhuset», er tegnet av arkitekt Erlend Blakstad Haffner, og utformet i samråd med AUF, etterlatte og overlevende etter 22.juli-terroren.

Direktør for 9/11 Memorial Museum i New York, Alice Greenwald, har også vært sentral i arbeidet med utformingen av «Hegnhuset».

Symboliserer de 69 drepte

Bygget hegner om deler av det gamle kafébygget på Utøya, der det fortsatt er synlige spor etter terroren. 13 personer ble drept inne i kafébygget, samtidig som mange overlevde ved å søke dekning i noen av rommene som er bevart.

Det har vært et ønske om å bevare disse rommene for de berørte familiene, for AUF-ere og for det norske folk, og ikke minst et ønske om å bevare disse sporene for nye generasjoner unge mennesker som selv må ta ansvar for å hegne om demokratiet.

Taket på «Hegnhuset» bæres av 69 søyler som symboliserer de 69 som ble drept ute på øya 22.juli 2011.

Bygget omkranses av flere hundre søyler som symboliserer alle dem som berget livet denne mørke dagen.

Læringssenter

De nye delene av «Hegnhuset» er et læringssenter utviklet for at ungdom selv skal reflektere over hva demokrati betyr for dem, hva som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan verne om demokratiet.

I samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret og Raftostiftelsen har det blitt utarbeidet et undervisningsopplegg hvor unge mennesker gjennom aktiviteter og kunnskap skal få innblikk i demokrati, ytringsfrihet og toleranse.

Samtidig som pressevisningen 19. juli er elever fra både Norge og Polen i gang med sitt demokrati-prosjekt i Hegnhuset.

Høsten 2016 vil prosjektet offisielt starte med deltagelse fra over 30 deltakende ungdomsskoler fra hele Norge.

Spesielle gjester

AUF-leder, Mani Hussaini, daglig leder, Jørgen Frydnes og styreleder, Jan Christian Vestre i Utøya AS, Tor Einar Fagerland - faglig ansvarlig for fortellingen om 22. juli, direktør Alice Greenwald ved 9/11 Memorial Museum, arkitekt Erlend Blakstad Haffner og direktør Ana Perona-Fjeldstad ved Det Europeiske Wergelandsenteret vil alle være til stede under pressevisningen, og tilgjengelige for intervjuer etter at visningen er over.