100 år siden første sameforening i Norge ble etablert

I dag er det hundre år siden sørsamiske kvinner etablerte den første samiske kvinneorganisasjonen i Norge.

Medlemmer i Brurskanken Samiske Kvinneforening

Medlemmer i Brurskanken Samiske Kvinneforening, som fikk i stand og deltok på samemøtet i Trondheim i 1917. Av 100 møtedeltagere var 40 kvinner. Bak: Lisa Barrock, Brita Brantfjeld, Sofie Mathiasen, Malla Vesterfjeld, Kristine Stinnerbom. Sittende: Elsa Laula Renberg, Ellen Lie, Ellen Olsen, Gunhild Granefjeld. Foran: Anna Andersen, Maria Pedersen.

Foto: Hilfling-Rasmussen, Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Brurskanken Samiske Kvinneforening på Helgeland i Nordland ble etalert 5. desember 1910.

Arrangerte det første samemøtet

Foreningens formål var å arbeide for en skole for samiske barn i Nordland, og å drive folkeopplysning blant samene. Alle samekvinner over 15 år kunne bli medlem i foreningen.

– Kvinnene som samlet seg rundt grunnleggeren Elsa Laula Renberg fikk virkelig til noe stort. Uten denne foreningen hadde ikke det første felles- samiske møtet i Trondheim i 1917 funnet sted, skriver Samisk KvinneForum i en pressemelding.

Dette møtet er forøvrig bakgrunnen for at 6. februar i dag er samenes nasjonaldag.

Stolt

– Det er viktig å trekke fram samekvinnenes historiske arbeid, deres visjoner og bestrebelser, for å gi samene bedre levekår og rettigheter, sier styremedlem i Samisk KvinneForum, Gudrun E E Lindi.

Hun sier at Samisk KvinneForum (SNF) er stolt over å fortsette en tradisjon fra 100 år tilbake med å samle samekvinner i et felleskap, men at de trenger faste driftsmidler.

– Nå er det på tide med et systematisk arbeid for å dokumentere samiske kvinners historie og gjøre den tilgjengelig, sier Lindi.

Frivillig arbeid

Samisk KvinneForum har siden i år definert seg som et dokumentasjons- og ressurssenter, i tillegg til å være en organisasjon, men mangler midler til en fast stilling.

–Vi må få faste midler slik at vi kan fortsette med dette arbeidet, sier Lindi.

I år mottok SNF 150 000 kroner fra Sametingt, og det ser ikke ut til at den økonomiske situasjone for neste år blir noe bedre, sier Lindi.

Samisk KvinneForum styre

Samisk KvinneForums styre, fra v. Valentina Sovkina, Gudrun E E Lindi, Annele Gaup og May-Lisbeth Myrhaug.

Foto: SNF

– Det er ille å erkjenne at det stort sett ennå er ulønnede ildsjelers innsats som driver dagens samiske kvinnesaks og likestililngsarbeid framover. Det frivillige arbeidet er fortsatt basisen for Samisk KvinneForum sin virksomhet, slik den var for sørsamiske kvinner som initierte samisk kvinneorganisering for 100 år siden, sier Lindi.

Korte nyheter

 • Vaksinemotstandere tok seg inn på vaksinesenter

  Politiet fikk melding av vaksinesenteret på Grønland i Oslo om at det var flere personer som hadde trengt seg inn på selve vaksinesenteret.

  – Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

  Silju opplyser om at politiet har kontroll på ti voksne personer. To av de nektet å fjerne seg, og blir innbragt til arresten og bøtelagt.

  Det skal i første omgang ha virket som en demonstrasjon, noe som ble avkreftet.

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde