Vogntog står fast på Ålgård

Et vogntog står fast på E39, nord for Kongeparken ved Ålgård. Det er svært glatt på stedet. Andre kjøretøy forsøker å kjøre forbi, og lager farlige situasjoner. Politi og mannskap fra vegvesenet på veg for å hjelpe til med trafikkavviklingen.