Hopp til innhold

Vilt vær gir rekorderstatninger

Storm, flom og skred har gjort store skader de siste åra. Tall viser at det var nær 58.000 utbetalinger fra 2011 til 2013. – Nå må vi bygge smartere, mener forsikringsbransjen.

Ras på Moi i Lund

Flere personer ble evakuerte etter et større jordskred på Moi i Rogaland like etter klokka 07.30 nyttårsaften.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen sitt hus ble rammet av jordskred rundt årsskiftet. Nå er nesten alt i orden igjen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK
Bil øydelagd i ras

Bilen til Jørn Pedersen ble ødelagt i raset.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Garasjen og bilen var knust, og det var store skader på huset. Men siden den gang har jeg fått nesten all erstatningen, sier Jørn Pedersen.

På fjorårets siste dag raste store mengder jord ned fra fjellsiden over et byggefelt i Øyevollvegen på Moi i Lund kommune i Rogaland. Jørn Pedersen måtte krype ut vinduet da garasjen ble smadret av jordskredet.

– Jeg er kjempefornøyd med forsikringsselskapet. Det meste av oppryddinga skjedde raskt, så jeg fikk flytte tilbake etter kort tid, sier Pedersen.

Storm og flom skader mest

Tonje Westby

Tonje Westby i Finans Norge.

Foto: CF Wesenberg

Og det har vært mange eksempler på ødeleggende naturkrefter den siste tida, noe forsikringsbransjen merker godt.

– Naturskader varierer fra år til år, men vi ser nå at det er flere store hendelser, og at de skjer hyppigere, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Tonje Westby.

Det er storm og flom som er årsaken til de fleste sakene forsikringsbransjen får på bordet.

– Det er ingen tvil om at det er knytta til et klima som er i endring, ved at vi får mer kraftig nedbør og stormer, sier Westby.

– Har også vært mye for oss

Mens forsikringsselskapene håndterer sakene der hus og andre gjenstander får værskader, er det Statens naturskadefond som tar seg av det som ikke kan forsikres. Det kan være private arealer, som bøndenes åkre eller andre uteområder. I tillegg omfatter det veier og annen infrastruktur.

– Det er de som er ramma av naturskader som har det verst, men det har også vært mye for oss, sier seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, Gunn Eide.

Hun bekrefter at de særlig har merka den sterke økningen de siste tre åra. Foreløpig har de ingen endelig statistikk for i år, men foreløpig ser skadene ut til å være mindre enn de forrige åra.

– Det har likevel vært en del hendelser, som flom i Hedmark og Oppland, i tillegg til Sørvestlandet. Det har også vært jordskred i Troms, sier hun.

ERSTATNING OG FORSIKRING:

ÅR

ERSTATNINGSSAKER

FORSIKRINGSSAKER:

2004

  1185 

2263

2005 

    952 

8140

2006 

  1497 

5531

2007 

   759

6093

2008 

   738 

7218

2009 

   520 

2374

2010

   573 

2558

2011

  1671 

34566

2012

  3439 

6963

2013

  2559 

16062

Ekspander/minimer faktaboks

Her vises antall saker som både Statens naturskadefond og Finans Norge har fått de siste ti åra.

Mener kommunene må trå til

Både Statens naturskadefond og forsikringsbransjen mener støtet nå må settes inn på å tenke preventivt, for å gjøre skadene minst mulig.

Abdullah Bakhtyari

Abdullah Bakhtyari stod til knærne i vann i kjelleren sin på Vigrestad, der det var flom i begynnelsen av august.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Vi er ikke maktesløse. Folk flest kan se til at bekker, grøfter og rør er åpne. I tillegg handler det om vedlikehold, både av veier og rundt hus, sier Eide.

Tonje Westby i Finans Norge mener også det er viktig med et tett samarbeid, og at alle tar innover seg den sårbarheten dette fører til.

– Vi må sørge for å bygge smartere, og i områder som ikke er så veldig utsatt for naturskader. Det krever mye lokalkunnskap, så her må kommuner, næringsliv og andre samarbeide for å få dette til, sier Tonje Westby i Finans Norge.

For Jørn Pedersen på Moi er det meste tilbake til normalen, etter det dramatiske skredet i desember.

– Det gjenstår fortsatt litt opprydding ute, men vi er snart i mål, sier han.

SUM TILKJENT ERSTATNING:

FYLKE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Østfold

 

2 512

 

388119

620080

203200

810123

 

221557

85255

Akershus

 

12240

111105

97404

487206

111669

658261

1831850

1970258

1403437

Oslo

175000

249220

 

 

263500

 

 

 

 

 

Hedmark

375976

514868

359370

585023

815592

2426355

6382334

7677370

28004034

10601943

Oppland

5823481

985401 

10864889

5295748

29476292

5529809

7765782 

68695304

41269432

88780757

Buskerud

9267509

2195328

7349010

17223222 

7457085

3689613 

7198727 

5330846 

8883046 

33401835

Vestfold

118571

576604 

452611 

49021 

427707 

395588 

 

140404 

3307932  

6531304

Telemark

1023202

901172 

4682470

1416458 

459227 

1179948 

474099 

9896778

2930546

9199896

Aust-Agder

 

 

1017255

 4208103

1596936

1348548 

177664

1175797

35090

178426

Vest-Agder

49500

420416 

1318465

175100 

400237

485430 

592096

3796991

940652

1068124

Rogaland      

1717323

1994012

17566449

6072532

815282

440094 

516777

3074275 

1815896

672276 

Hordaland              

429684

3068859

38766317

6317185

2522743 

1564507

2460993

4545109

 6115047

2995779

Sogn og Fjordane

989913

1538608

24938439

1551454

10933597

2957892

5176329 

18916441

23972271

2589745

Møre og Romsdal

35635731

22027744

9113543

2546310

4669679

4419632

809855

2559789

 2508619

1531828

Sør-Trøndelag

6385118

1499926

6114991

1385013

2059718

347944

825664

4749651

13479344

8943374

Nord-Trøndelag

376109

70034

8849012

1488549

1438381

270050

409895 

2380768

 4579418

252956

Nordland

1570335

299092

1562146

117693

72781

41990 

746983

1818403

 740146

1109588

Troms

609458

288371

228603

52838

 

417911

7029612 

3519971

 401691

10840782

Finnmark

28790

 

 

 

 

 

75863

69970

 

 

Hele landet

64575700

36644407

133294675

48969772

64516043

25830180

42111057

140179717

141174979

180187305

Ekspander/minimer faktaboks

Fylkesstatistikken fra Statens naturskadefond viser at det er østlandet som har blitt hardest ramma av ekstremvær.

*Tilkjent erstatning betyr den erstatningssummen som det er vedtatt at den som er ramma skal få dette kalenderåret. (Ingen får dekka mer enn 85 prosent av skadetakst. I tillegg trekkes egenandel på 10.000 kroner).

Flere nyheter fra Rogaland