Vil redde sentrum med dugnad

Miljøvernminister er bekymret for at handelen i Stavanger sentrum går ned. Løsningen er å gjøre sentrum til et kjøpesenter for å styrke markedsføringen.

Stavanger torg sør-vestover

Torget i Stavanger er ofte nesten tomt for folk. Handelen i sentrum viser lignende tendenser.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

– Vi må ha sentrumsdugnad. Det er en ordning i samarbeid med sentrumsforeningen her som ligner litt på et sameie, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Bård Vegar Solhjell

iljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Med i kofferten til Stavanger haddet han BID-ordningen. De tre bokstavene står for Business Improvement District. Alle sentrumsaktørene skal jobbe sammen for å snu trenden med færre besøkende i sentrum.

Solhjell presenterte tall på at sentrum hadde 28 prosent av den totale handelen i Stavangerdistriktet i 2006, og kun 22 prosent i 2011.

– Målet er å ha et felles ansvar for at det er fint og ryddig, at man har torgarrangementer og markedsføring. At alle tar avsvaret for det, sier Solhjell.

Stavanger torg nordover

Torget i Stavanger.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

– Må snu nedgangen

Daglig leder i Stavanger sentrum, Karl Jan Søyland er også prosjektleder for BID i Norsk sentrumsutvikling.

– Vi er i en situasjon der vi ser mange av trekkene som andre land har vært igjennom. Sentrumshandelen stagnerer, og vi ønsker å se om vi kan bruke et verktøy for å få snudd en slik utvikling i Norge før vi begyner å få store utfordringer, sier han.

Nå skal det lages en plan for hvordan aktørene i sentrum best mulig kan jobbe sammen redde sentrum.

– Deretter skal vi selge den til sentrumsaktørene. Alle i sentrum skal være med på den dugnaden for at det skal fungere, sier han,

Regner ikke med at alle er enige

Alle må være med, alle skal stemme, og flertallet vinner.

– Dette er en ordning der man skal gå gjennom en demokratisk prosess før dette tas i bruk. Det skal være avstemning og folk skal medvirke, sier Søyland.

Han regner med å møte litt motstand på veien.

– Det har vel aldri hent i historien at alle har vært enige om alt, så det lever vi med, sier han.