Vil kartlegge tvang i barnevernet

Barneombud Anne Lindboe mener kunnskapen om tvangsbruk i barnevernet er alt for dårlig. Nå skal hun selv kartlegge hvor mange barn som blir utsatt for tvang – og hva det gjør med dem.

Anne Lindboe

Anne Lindboe vil vite mer om hvordan tvang brukes ved norske barnevernsinstitusjoner.

Foto: Beate Riiser / NRK

– Feil og for mye tvang er et alvorlig brudd på barns rettigheter. Derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge unødvendig tvangsbruk, sier barneombud Anne Lindboe.

Hvem og hvor mange barn og unge som utsettes for tvang i barnevernet er i dag uklart. Derfor skal barneombudet kartlegge tvangsbruken i norske barnevernsinstitusjoner.

Vil snakke med barna

Vanlige tvangstiltak er at barn får forbud mot å forlate institusjonen uten en voksen, eller at de blir fratatt mobiltelefon eller datamaskin for en periode. Men det finnes også mer inngripende tiltak som skjermingsrom. All bruk av tvang skal registeres hos Fylkesmannen.

– Vi vet hvor mange tvangsvedtak som fattes, men vi vet ikke hvor mange barn som blir utsatt for tvang. Det er også viktig å snakke med barna om deres opplevelser, og hvordan de opplever å bli utsatt for tvang – for det kan vi ikke lese ut i fra fylkesmannens statistikker, sier Lindboe.

Fylkeslegen i Rogaland, Pål Iden, sa i forrige uke at han mener det er for mye ulovlig tvang i barnevernet. Lindboe er enig.

– Det er en overdreven bruk av tvang mot barn i barnevernsinstitusjoner – og det er et brudd på barns rettigheter. Barn rapporterer til oss at det oppleves som veldig krenkende å bli utsatt for tvang, sier hun.

Hege Hovland Malterud

Hege Malterud, avdelingsdirektør i Barne, likestillings- og familiedirektoratet, er positiv til barneombudets kartlegging.

Foto: Nyebilder.no

– Oppleves som et alvorlig inngrep

– Bruk av tvang skal ikke benyttes i større grad enn det som er nødvendig, og andre framgangsmåter skal være prøvd først, sier avdelingsdirektør i Barne, likestillings- og familiedirektoratet, Hege Malterud.

– Vet vi for lite om hvordan tvang virker inn på barna?

– Det vi vet er at barn og unge opplever tvang som et alvorlig inngrep, derfor mener vi at all oppmerksomhet om bruk av tvang rundt på barnevernsinstitusjoner i Norge, er både viktig og riktig, sier Malterud.

Barneombudets kartlegging skal presenteres som en rapport til høsten.

– Det er kjempebra, og veldig nødvendig at det kommer tall på hvor mye tvang som blir brukt, og ikke minst at vi får vite hvordan barn og unge opplever det, sier leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Veronika Løveng-Hansen.