Vil beholde E39-prosjekter

Fylket og kommunene vil beholde E39-prosjektene i Bymiljøpakken, og ikke overlate dem til Nye Veier. Det kom fram under dagens forhandlingsmøte med staten. Regjeringa har foreslått å overføre strekningene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad til Nye Veier.

Motorveien fra Hove i Sandnes mot Ålgård
Foto: Ingvald Nordmark / NRK