Viking vurderer nytt aksjesalg

Dårlige resultater gir lite penger i Vikingkassen. Nå vurderer de mørkeblå å gå nye veier for å få budsjettet i balanse.

Geir Solstad

Geir Solstad, styreleder i Viking ASA, legger ikke skjul på at Viking trenger penger. Nå vurderer ledelsen hvordan de skal skaffe det.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Viking ASA sitter på store verdier i form av stadionanlegget i Jåttåvågen, men likviditeten er mer anstrengt enn på lenge.

Derfor ser nå ledelsen i klubben på ulike alternativer for å få inn penger. Et er en emisjon ifølge styreleder i Viking ASA, Geir Solstad. Det betyr at de åpner for salg av nye aksjer.

– Vi er i startfasen av å se om det er grunnlag for en emisjon, og hva vi eventuelt skal legge i et prospekt slik at vi kan gå til investorer og si at dette er interessant, sier Solstad.

For aksjonærer eller alle

Billedlig talt skal Vikingledelsen nå gjøre handlekurven klar med et så fristende utvalg at en eventuell emisjon blir vellykket. Viking har tidligere hatt to åpne emisjoner som resulterte i 55 millioner kroner.

Ledelsen har ennå ikke bestemt seg for om det blir en rettet emisjon mot nåværende aksjonærer eller en blanding der vanlige folk kan kjøpe aksjer sier Solstad.

– Uansett vil det være naturlig å invitere nåværende aksjonærer med. Det er en selvfølge, sier Solstad.

Ole Rugland er den største enkeltaksjonæren med 11,2 prosent. Han vil ikke uttale seg om spørsmålet før han får en henvendelse fra Viking.

– Merkevaren Viking er på et lavmål

Dag Svihus i Idé og entreprenørselskapet Molvær og Lien tror timingen er uheldig.

– Det er ikke noe bra tidspunkt. Om en skal selge en vare eller prøve å hente penger i markedet vil jo merkevaren ha en stor betydning. Nå tror jeg merkevaren Viking er på et lavmål, sier han.

Han er ikke sikker på at Viking vil få oppslutning om emisjonen.

– En lever ikke lengre i et slags sponsor, og pengemonopol. Det er andre ting vi er stolte av her nå. Vi har Oilers, Sandnes Ulf og Haugesund som de store tunge bedriftene i regionen ser mot, sier Svihus.

– Ønsker flere konserter på stadion

Til tross for sportslige problemer i vårsesongen tror Solstad at en emisjon kan bli vellykket, men ledelsen ser også på andre inntektskilder utenom en eventuell emisjon.

– Vi ser på konferanseopplegget vårt, sponsoropplegget vårt, stadion som mulighet i det hele tatt, på kampdagen, om det er mulighet for flere konserter. Vi snur på hver stein nå for å se hvilke muligheter som ligger fremover nå for øke inntekten, sier Svihus.