Hopp til innhold

Vi ble ikke mer åpne og tolerante

- Endringene i holdninger etter kulturhovedstadsåret har vært små og ubetydelige, heter det i forskningsrapport.

Åpningsparade

Kulturhovedstaden Stavanger 2008 nådde ikke sitt mål om å gjøre innbyggerne i området mer tolerante og åpne enn de var fra før. Bildet er fra åpningsparaden under Stavanger 2008.

Foto: Camilla Moe Røisland / NRK

Kulturhovedstaden Stavanger 2008 nådde ikke sitt mål om å gjøre innbyggerne i området mer tolerante og åpne enn de var fra før.

Det er konklusjonen i en rapport fra forskningsinstituttet IRIS, som sammenligner spørreundersøkelser fra 2007 og 2009.

Heller ikke når det gjelder deltakelsen i, og holdningene til kulturlivet generelt er det særlig endring på kort sikt, viser rapporten.

LES: Stavanger2008 sviktet små aktører

LES: Stavanger 2008 angikk oss ikke

Stavanger 2008 har ikke lyktes på dette punkt

Et av de mest fremtredende slagordene i arbeidet med kulturhovedstadsåret Stavanger 2008 var "Open port". Hensikten var å påvirke folk i distriktet til å bli mer åpne og tolerante.

Forfatterne av rapporten skriver at de før og etter kulturhovedstadsåret undersøkte folks holdninger til de veriene Stavanger 2008 ønsker å fremme.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

–Undersøkelsene viser imidlertid at holdningene til slike utsagn har vært svært stabile, med små og ubetydelige endringer. Det er nærliggende å trekke den konklusjonen at Stavanger 2008 ikke har lyktes på dette punkt, heter i IRIS-rapporten.

Forfatterne av rapporten mener at dette kan ha sammenheng med at holdningene i Stavanger-området var relativt åpne sammenlignet med andre deler av landet allereder før Kulturhovedstadsåret startet.