Stavanger 2008 angikk oss ikke

Sju av ti innbyggere på nord-Jæren mener fortsatt at Stavanger 2008 ikke angikk dem.

Avslutning for Stavanger 2008

Svært mange deltok under åpnings og avslutningsarrangementene for Stavanger 2008. likevel svarer sju av ti at kulturhovedstadsåret ikke angikk dem.

Foto: Marte Aronsen / NRK

I 2007 svarte 65 prosent av innbyggerne på nord-Jæren at kulturhovedstadsåret angikk dem i liten eller ingen grad.

Nå er Stavanger 2008 omme ,og i 2009 er det enda flere (68 prosent) som svarer at kulturhovedstadsåret ikke angikk dem noe særlig.

En undersøkelse fra IRIS viser at Stavanger 2008 ble som forventet for de fleste av oss (53 prosent).

Det er omtrent like mange som synes kulturhovedstadsåret ble bedre (15 prosent) som synes det ble dårligere enn forventet.(16 prosent)

Stavanger ble ikke berømt

I 2007 mente de fleste (54 prosent) at kulturhovedstadsåret ville gjøre Stavanger-regionen bedre kjent i Norge. Nå er det bare 35 prosent som mener det samme.

Forventningene om at Stavanger skulle bli mer kjent i Europa har falt enda kraftigere. Hele 39 prosent trodde på dette for to år siden. Nå er det bare 19 prosent som mener kuturhovedstadsåret gjorde Stavanger mer kjent i Europa.

Det samme har skjedd med forventningene om at flere turister og jobbsøkere utenfra skulle komme til regionen.
Forventningene om flere turister er halvert siden 2007 fra 38 til 19 prosent, mens bare 10 prosent fortsatt tror at det nå kommer flere jobbsøkere til Stavanger, mot 18 prosent i 2007.

Mange tilskuere, noen deltakere

Tre av fire innbyggere på nord-Jæren sier at de har hatt en eller form for befatning med Stavanger 2008.

Av disse har ni prosent deltatt som utøvere, arrangører eller frivillige ved arrangementer, 42 prosent har detatt som publikum mer enn tre ganger, mens 24 prosent har vært publikum en til to ganger ved 2008-arrangementer.

Seks av ti var tilskuere ved åpnings/avslutningsarrangementene, på ett eller begge. Utover dette var det "Eventyr i landskap" på Lundsneset og musikalen Byterminalen som samlet flest tilskuere blant kulturhovedstadsarrangementene.

Hva synes du om Stavanger 2008?