Venstreorienterte journalister

Journalistene på Agder og i Rogaland vil beholde den rødgrønne regjeringen, og få er tilhengere av FrP.

Journalister i aktivitet
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det kommer frem i en ny undersøkelse som Universitetet i Stavanger har gjennomført. blant journalister i de to fylkene.

Undersøkelsen ble lagt frem under den årlige Sommerkonferansen som pågår i Stavanger denne helgen. Sommerkonferansen er en fagkonferanse for journalister i Rogaland og på Agder.

Plasserer seg til venstre

I undersøkelsen ble journalistene spurt om hvor de plasserere seg på det politiske kartet. Da svarte 49 prosent venstresiden, mens 17,9 prosent plasserte seg til høyre. 33,1 prosent plasserte seg selv i sentrum.

Det er universitetslektor Espen Reiss Mathisen som står bak undersøkelsen som ble gjennomført i august.

Det er flere kvinner enn menn som plassere seg til venstre. 54,7 prosent kvinner havner til venstre, mens 44,4 prosent av mennene plasserer seg her. Også mange plasserer seg i sentrum, og det er flest menn som mener de hører hjemme her.

Hvilke parti velger journalistene?

Journalistene ble også spurt om hvilket parti de ville gitt sin stemme til i august da undersøkelsen ble gjennomført. Det viser seg at flere partier har samme støtte blant journalister som blant folk flest. 32 prosent av journalistene ville stemt Arbeiderpartiet, og det ville også 32,7 prosent av folk flest i følge barometermålingene. Høyre fikk 9,9 prosent journaliststemmer, mens 11,1 prosent av folket ville gitt partiet sin stemme.

Men journalistene skiller lag med befolkningen i forhold til et parti. Langt færre journalister vil stemme Frp. 5,5 prosent sier de ville valgt FrP, mot 27,5 prosent i befolkningen.

Journalistenes stemmer sammenlignet med befolkningen. Alle tall i prosent.

Slik stemmer journalistene

Parti

Journalister

Folk flest

Rødt

3,2

0,3

SV

16,0

9,2

Ap

32,0

32,7

Sp

4,1

5,3

V

16,9

6,2

KrF

9,9

6,3

H

9,9

11,1

FrP

5,5

27,5

Andre

0,3

1,4

Stemmer ikke

2,4

-

Påvirker ikke dekningen av saker

De fleste journalistene mener at deres eget politiske syn ikke påvirker den redaksjonelle dekningen av ulike saker og stoff. 51 prosent mener at deres eget syn ikke har noen påvirkning i det hele tatt. 45,8 prosent mener deres eget syn påvirker saker i svært liten grad. Likevel er det slik at svært få journalister snakker om sitt eget politiske syn offentlig. Det er stort sett bare venner og nær familie som vet hvor journalistene hører hjemme i det politiske landskapet.

Nærmere 54 prosent av journalistene på Agder og i Rogaland har svart på undersøkelsen.