Hopp til innhold

Startar full gjennomgang av gigantisk vegprosjekt

STAVANGER (NRK): Heile eller delar av milliardprosjektet Rogfast kan bli endra. No ber Vegdirektoratet om full gjennomgang av pris og løysingar. Det får Rogfast-tilhengarane til å steile.

Rogfast grafikk

VARSLAR FULL GJENNOMGANG: Vegdirektoratet vil sjå på pris og løysingar knytta til det omfattande vegprosjektet Rogfast på Vestlandet.

Foto: Norconsult

– Vi må snu alle steinar for å få prosjektet ned i pris, seier avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

Rogfast skal sørge for ferjefritt vegsamband under Boknafjorden, og ligg an til å bli Noregs største vegprosjekt nokosinne. No varslar Vegdirektoratet full gjennomgang av prosjektet.

Dette kjem etter at Statens vegvesen i haust avlyste den såkalla Kvitsøy-kontrakten i prosjektet, fordi det låg an til ein kostnadssprekk på éin milliard kroner.

Kvitsøy-kontrakten skal kople øykommunen Kvitsøy til Rogfast, men etter ei anbodsrunde stod berre to tilbydarar igjen. Begge opererte med ein pris langt over Vegvesenet sine utrekningar.

Gyda Grendstad, avdelingsdirektør Vegdirektoratet

Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

Foto: Olav Juven / NRK

No kan nettopp Kvitsøy-kontrakten bli gjenstand for ny vurdering.

– Det er ein del fordelar med Kvitsøy-armen, men han utgjer òg ein stor kostnad. Vi må finne ut om han i det heile skal vere der, og om han skal vere der i den noverande forma, seier Grendstad.

Frykter prosjektet blir skrinlagt

Men Vegdirektoratet stoppar ikkje ved Kvitsøy-armen. Dei stadfestar at dei har lyst ut anbod på ny vurdering av heile Rogfast-prosjektet.

– I denne runden ser vi på alle store og dyre prosjekt, for å vere sikre på at vi har valt riktig løysing, seier Grendstad.

Tormod Andreassen er politisk rådgiver i NHO Rogaland

Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Den nye vendinga til direktoratet møter motstand blant Rogfast-tilhengarane. Dei fryktar for framtida til heile prosjektet.

– Eg synest dette er ein utidig omkamp. Ein har brukt meir enn 15 år på å planlegge Rogfast, no er det på tide å gå framover, seier næringspolitisk leiar Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Andreassen understrekar at han ikkje er imot å analysere pris og finansiering av prosjektet, og at ny teknologi kan bidra til å senke den samla prisen.

– Men på eit tidspunkt må ein setje ein strek og seie «vi har faktisk bestemt oss», seier han.

Sjefen føler seg trygg på Rogfast

Rogfast har vorte kritisert for å vere eit altfor dyrt samferdsleprosjekt. Blant kritikarane er Miljøpartiet Dei Grøne, som vil byte ut kostbar vegbygging med satsing på kollektivtilbod og sykkel- og gangvegar.

Leiar for Rogfast i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, er på si side trygg på at det gigantiske vegprosjektet blir noko av.

Gunnar Eiterjord

Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han er i full gong med å kutte kostnader for at prosjektet skal halde seg innanfor budsjettrammene.

– Mykje kan kuttast. Vi kan mellom anna lage litt brattare stigning på armen opp til Kvitsøy, og lage litt smalare tunnelprofil. Det er masse små detaljar som i sum kan utgjere ganske mykje pengar, seier Eiterjord.

Han fredar samtidig Kvitsøy-sambandet.

– Førebels er vurderinga vår at Kvitsøy-armen er bra og fornuftig å behalde.