De lar valgomater velge for dem

Mange usikre velgere tyr til valgomater for å finne sitt parti men de forskjellige testene kan gi ulikt svar.

Karen Marie Hove og Janne Havrevold

Studentene Karen Marie Hove og Janne Havrevold skal stemme for første gang denne høsten. Begge tror valgomatene er nyttige når de skal velge parti.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Valglogo

– Spesielt i lokalvalget er det vanskelig å skille partiene fra hverandre, og folk har behov for et slikt skille, og det hjelper valgomaten med, sier statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

I disse dager klikkes det ivrig på NRKs valgomat og flere andre, der du ved å svare på et sett påstander får vite hvilket parti som ligger deg nærmest. NRKs valgomat hadde i begynnelsen av september vært brukt rundt 550.000 ganger, og flere andre medier melder også om godt besøk.

– Valgomaten gir retning

– Jeg fikk Venstre på den nasjonale valgomaten i Aftenposten, og Miljøpartiet de Grønne på den lokale i Aftenbladet. Det stemmer sånn noenlunde med det jeg hadde tenkt selv, sier Eirik Ellingsen.

Eirik Ellingsen

Førstegangsvelger Eirik Ellingsen synes en del av spørsmålene i valgomatene er lite egna for 18-19-åringer.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Han er førstegangsvelger og student ved Universitetet i Stavanger. For ham er valgomatene nyttige for å samkjøre egne standpunkter med politikernes. Janne Havrevold, også student og førstegangsvelger, er enig.

– Vi prøvde tre valgomater på videregående, og jeg har prøvd flere etter det. Jeg har blitt ganske overrasket noen ganger, men valgomater kan hjelpe meg å finne ut hva jeg skal stemme på ved å påvirke eller dytte meg i en retning, sier Janne Havrevold.

Prøver mange valgomater

Statsviter Svein Tuastad har selv tatt 4 - 5 valgomater, og fått forskjellig svar.

Svein Tuastad

Svein Tuastad er statsviter ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er noe med disse valgomatene. Selv om spørsmålene virker logiske, så fanger de ikke opp ideologien – og at det er svært viktig for mange. Et annet problem er at du ikke har makten over hvilke tema som er med i valgomaten. Man overlater til andre å bestemme hva som er de viktigste sakene. På grunnlag av 15–20 spørsmål får du et svar, sier Tuastad.

Men han er langt ifra kun negativ til egentestingen.

– Mitt inntrykk er at folk har et fornuftig inntrykk av dem. Av og til kommer de ut med et helt annet parti, men valgomatene gjør en jobb og gir folk en pekepinn. Men folk må ikke stole blindt på dem. Det er 50/50 underholdning og kunnskap, sier Tuastad.