Unge frå både Sandnes og Ålgård

Dei fire som blei tatt med, er tatt hand om av barnevernet. Foreldra blir varsla. Politiet veit ikkje kvifor dei begynte å slåst. Ungdommar frå både Sandnes og Ålgård var til stades. Ingen skal ha behov for helsehjelp. Politiet skal etterforske saka.