NRK Meny

Tvangsreglene skal forbedres

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal foreslå modernisering av tvangsregelverket i helse- og omsorgstjenesten. Dagens bestemmelser om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasient- og brukergrupper, og det er spredt over fire ulike regelverk. Dette gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere. – For å få mindre og riktigere bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten må vi fornye og forbedre regelverket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.