Tre prosent auke i bussbillettane

Fylkesrådmannen foreslår også for 2018 at kollektivbillettane skal bli tre prosent dyrare. Det er større auke enn venta pris og lønsvekst. Også i fjor blei billettprisane auka med 3 %. Argumentet er betra busstilbod sett i verk sommaren 2016.