Tre bilar har kollidert på E39

Politiet melder om ein kjedekollisjon på E39 ved avkøyrsla til Solasplitten i nordgåande felt. Det skal truleg ikkje vera snakk om personskade.