Trafikkulykke på E39

Tre biler er involvert i en kjedekollisjon på E39 ved Gausel. Nødetater er på vei til stedet. Ulykken har skjedd i nordgående felt på motorveien, og det er meldt om redusert framkommelighet.