Trafikkulykke i Årsvollveien

Det har vært en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en personbil i Årsvollveien. Nødetatene er på vei. Uavklart skadeomfang.