Tja til produktplassering i teater

– Rogaland Teater har solgt seg for billig, sier BI-professor Anne-Britt Gran. Hun liker avtalen med Ikea og kaller det moderne produktplassering.

Ikea-logo i teaterkonserten «How» på Rogaland Teater

Ikea-logo i teaterkonserten «How» på Rogaland Teater

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

På onsdag fortalte NRK om teaterkonserten «How» på Rogaland Teater som bruker Ikeas flatpakkesystem som kunstnerisk ide. Møbelvarehusets logo er også trykket på pappesker på scenen. Til gjengjeld har teateret fått 50.000 kroner fra Ikea. Det fikk flere teateranmeldere til å reagere, men teateret selv vil ikke kalle det produktplassering.

Selger seg for billig

– Selv om det ikke handler om Ikea, så er disse flatpakkede til Ikea en del av konseptet, man ser logoen, de blir nevnt, man bruker det helt konseptuelt. Dette er en moderne form for produktplassering. De selger det altfor billig, sier BI-professor Anne-Britt Gran.

Direktør ved Rogaland Teater, Ellen Math Henrichsen, sier dette er noe de tester ut.

Ellen Math Henrichsen

Ellen Math Henrichsen

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Det er en helt ny måte å gjøre det på, og da må vi se an hva det koster, sier Henrichsen.

Nytt i norsk teater

I film og TV er produktplassering en stor og viktig finansieringskilde, og her er det et potensial teatrene kan utnytte bedre, mener Gran.

Anne-Britt Gran

Anne-Britt Gran

Foto: BIs arkiv

– Jeg mener det skal gjøres med en fin hånd, det skal være tydelig, sier hun.

Hun mener også at Rogaland Teater burde opplyst bedre om hva slags avtale de hadde med Ikea.

– Kort sagt er det lurt tenkt, men de tar seg for dårlig betalt, sier hun.

Ikea ønsker ikke oppmerksomhet

Rogaland Teater har bare skrevet et anonymt takk til Ikea bakerst i programmet. Dette fordi Ikea ikke selv ønsket mer oppmerksomhet, sier markedssjef ved teateret, Kirsti Bjerva. Potensialet i denne type finansiering er hun usikker på.

– Vi går ikke inn fra markedsavdelingen og foreslår muligheter i kunsten, men når kunstnerne selv har lyst, ser vi mulighetene og tenker kreativt, sier Bjerva.

Henrichsen sier teateret får en million mindre hvert år til å bruke på teater, og hun sier det er helt nødvendig å tenke kreativt for å kunne produsere samme mengde teater som før.

– Sånn som det er nå skal vi utvikle våre egne inntekter, sier Henrichsen. Hun tror nøkkelen heller ligger i mer kreativ publikumsbygging sammen med tradisjonelle sponsorer.

Ikea-logo i teaterkonserten «How» på Rogaland Teater

Ikea-logo i teaterkonserten «How» på Rogaland Teater

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Begrenset potensial

– Det er nok et større potensial blant mer lokale leverandører, sier professor i markedsføring ved Høyskolen i Kristiania, Lars Erling Olsen. Han har heller ingen stor tro på produktplassering i teater.

– Jeg tror potensialet er begrenset sammenlignet med andre kulturprodukter. Det er tross alt et begrenset antall mennesker som går på teater, sier han.

Han legger til at dersom det er produksjoner som trekker veldig mange mennesker, kan det ha en viss effekt.

– Men sammenlignet med film blir potensialet lite, sier Olsen.

Ikea-logo i teaterkonserten «How» på Rogaland Teater

Ikea-logo i teaterkonserten «How» på Rogaland Teater

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK