Hopp til innhold

Tilgjengelegheitspris til podkast

Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø laga ein podkastserie på 26 episodar, på temaet universell utforming på nettet. – Heller ikkje der er tilhøva lagt godt til rette for funksjonshemma, seier Håmsø. Dei to fekk prisen frå Rogaland fylkeskommune.

Anders Ekkje Slettebø, Marianne Chesak og Erling Håmsø. Ekkje Slettebø og Håmsø fekk Tilgjengelighetsprisen i Rogaland 2019.
Foto: Rogaland fylkeskommune