Hopp til innhold

Her får kun én av tre plass i tilfluktsrom ved krise

I Mandal vil store deler av befolkningen ikke få plass i tilfluktsrom hvis en krise skulle oppstå. Men i Kirkenes blir tilfluktsrommene bare halvfulle.

Gågata i Mandal.

Det er i dag rundt 21.000 tilfluktsrom i Norge, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I Mandal får kun én av tre plass i tilfluktsrom ved krise.

Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

– Dagens øvelse har vi for å trene på primæroppgaven vår som er å beskytte sivilbefolkningen hvis noe skulle skje, sier Mariann Svanes, distriktssjef for Rogaland Sivilforsvarsdistrikt, til NRK.

Øvelsen i Stavanger er et samarbeid mellom kommunen og Sivilforsvaret. Målet er å gjøre de største tilfluktsrommene i Stavanger operative.

Mariann Svanes

Mariann Svanes er distriktssjef for Rogaland Sivilforsvarsdistrikt.

Foto: Martin Salem / NRK

– I dag øver vi på å drifte et tilfluktsrom, og det er oppgaver vi ikke har øvd på på flere år, sier Svanes.

Bare plass til halvparten

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får bare 2,6 millioner nordmenn – under halvparten – plass i tilfluktsrommene som finnes landet over.

Og dekningen i de forskjellige kommunene er svært ulik. Kirkenes får plass til tre ganger sin egen befolkning, mens bare 34 prosent får plass i Kristiansund (se tabell nederst).

tilfluktsrom

Det er i dag rundt 21.000 tilfluktsrom i Norge, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Bildet er fra Haugar i Tønsberg, hvor det er plass til 1500 mennesker.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Landets 21.000 tilfluktsrom er enten eid av kommunen eller private. Regler og krav har endret seg gjennom årene, men fram til 1998 skulle alle nyoppførte bygninger på over 1000 kvadratmeter bygges med eget tilfluktsrom. Siden 1998 har det imidlertid vært stopp i byggingen.

– Det pågår en vurdering av sivile beskyttelsestiltak i Norge og konseptutredning for Sivilforsvaret. Det tas sikte på å komme fram til en overordnet målsetting for varsling, evakuering og dekning av befolkningen i offentlige og private tilfluktsrom, skriver DBS i en e-post til NRK.

DSB får full støtte fra Geir Sverre Braut som er professor i samfunnssikkerhet ved UiS.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut er professor i samfunnssikkerhet ved UiS.

Foto: Martin Salem / NRK

– I praksis vil du aldri få alle til å møte i tilfluktsrommene hvis noe skulle skje. Gitt de scenarioene vi kan se for oss i dag, så mener jeg derfor at dagens situasjon med tilfluktsrom til halvparten av befolkningen er grei, sier Braut.

Sivilforsvaret har ansvar for tilsyn

DSB har overlatt tilsynet med private tilfluktsrom til sivilforsvarsdistriktene. De skal gjøre mellom ti og 15 tilsyn hvert år. De aller fleste tilfluktsrommene – 20.400 – er private, mens kun 600 er offentlige.

I større offentlige tilfluktsrom får distriktene bistand fra DBS i tilsynsarbeidet. De vanligste manglene er manglende klargjørings- og driftsinstrukser, dørpakninger som ikke er tette og manglende vedlikeholdsrutiner.

Tilfluktsromdekning, utvalgte byer i Norge

Norge

49 %

Kirkenes

320 %

Førde

82 %

Oslo

82 %

Lillehammer

81 %

Hamar

77 %

Hammerfest

75 %

Trondheim

71 %

Drammen

68 %

Stavanger

66 %

Skien

61 %

Alta

57 %

Molde

55 %

Fredrikstad

55 %

Kristiansand

52 %

Tromsø

51 %

Tønsberg

50 %

Arendal

46 %

Bergen

45 %

Sandnes

44 %

Mandal

35 %

Kristiansund

34 %

Ekspander/minimer faktaboks