Mener Sverige bør bygge tilfluktsrom for milliarder

Tre millioner innbyggere vil stå uten tilfluktsrom dersom Sverige rammes av et væpnet angrep, viser en ny rapport.

Tilfluktsrom

FOR FÅ: Myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap i Sverige mener at det bør bygges 50.000 nye tilfluktsrom. En ny rapport viser at dagens antall ikke er tilstrekkelig.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

De 65.000 tilfluktsrommene som finnes i Sverige i dag holder ikke om landet skulle rammes av et væpnet angrep, skriver Sveriges Radio.

Antallet tilfluktsrom vil i dag dekke syv millioner av Sveriges nærmere 10 millioner innbyggere, viser en ny rapport om den svenske befolkningssikkerheten.

Rapporten er gjennomført av Myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap (MSB), som tilsvarer det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), på oppdrag fra regjeringen.

Prislapp på to milliarder kroner

MSB mener det bør bygges 50.000 nye tilfluktsrom i løpet av en tiårsperiode med start i 2019. Prislappen beregnes til to milliarder kroner.

I Sverige har det ikke vært bygd noen nye tilfluktsrom på 15 år. Samtidig har omverdensanalysen og trusselbildet endret seg, skriver Sveriges Radio.

– Vi har en befolkning som har økt i løpet av årene man ikke har bygd noen nye tilfluktsrom. Og bygging av nye kommer til å bli en viktig del av den planleggingen som skal gjennomføres, sier Ove Brunnström ved enheten for redningstjeneste ved MSB i Karlstad til Sveriges Radio.

Ove Brunnström i Myndigheten for samfunnsikkerhet og beredskap i Sverige

MER KONTROLL: Ove Brunnström i MSB sier det ser ut til at kontrollen av eksisterende tilfluktsrom vil dobles.

Foto: Anna Lingsell / Sveriges Radio

Lavere dekningsgrad i Norge

I Norge skal dekningsgraden være lavere enn i Sverige. I mai skrev VG at Sivilforsvaret har plass i tilfluktsrom til godt under halvparten av Norges nær 5,3 millioner innbyggere.

Norge har i dag om lag 25.000 tilfluktsrom. Det gir plass til ca. 2,5 millioner mennesker.

Og dersom en væpnet konflikt skulle inntreffe i Norge, er ikke dagens tilfluktsrom, varslings- eller evakueringsplaner i god nok stand til å beskytte befolkningen, konkluderte Forsvarets forskningsinstitutt i en rapport i juni.

Eksisterende tilfluktsrom i dårlig stand

I tillegg til at det er for få tilfluktsrom i Sverige, skal det være flere av de eksisterende tilfluktsrommene som i dag har brister.

Det skal hovedsakelig gjelde ventilasjon. Det er beregnet at det vil koste ytterligere en milliard å restaurere disse.

– Med de ressursene vi har hatt fra MSB sin side de siste årene, har det tillatt en kontroll av 1200 tilfluktsrom og det er noe vi vil se over nå. Det ser ut til at disse kontrollene vil dobles innen neste år, sier Brunnström.

SISTE NYTT

Siste nytt