NRK Meny
Normal

Færre dødsulykker så langt i 2017

21 personer har mistet livet i trafikken i årets første tre måneder. Det er ti færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Trafikk E 18

Færre dør på norske veier. 21 personer ble drept i trafikken i årets første kvartal, mens det tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert mellom 23 til 39.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen. Dette er trolig de beste tallene vi har hatt etter et første kvartal noensinne. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier Guro Ranes i Vegvesenet.

Tallene er Statens vegvesens foreløpige tall. Disse kan i etterkant bli justerte.

Flest møteulykker

Trafikkulukke på Karmøy

I mars omkom en person i ei trafikkulykke på Karmøy etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I mars omkom åtte i trafikken, noe som er én mindre enn samme måned i fjor.

21 personer ble drept i trafikken i årets første kvartal, mens det tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert mellom 23 til 39.

Av personene som har omkommet i trafikken så langt i år, var det 15 menn og 6 kvinner.

Møteulykker dominerer årets dødsulykker, hvor også utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker går igjen.

Rogaland topper

Det har så langt i år vært flest dødsulykker i Rogaland.

  • Rogaland (5)
  • Nordland (2)
  • Sør-Trøndelag (2)
  • Hordaland (2)
  • Møre og Romsdal (2).

I Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark har ingen mistet livet på veiene hittil i 2017.

Guro Ranes

Guro Ranes er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide

Felles ansvar

– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 21 drepte i trafikken. Det er for mange. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar, sier Ranes.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken. sier hun.