Telenor kjøper Stavangerbedrift

Stavangerbedrift med sterk kompetanse på digital rådgivningstjeneste blir nå kjøpt opp av Telenor. Telenor kjøper UCOM, som består av ni forhandlere som opererer under Nordialog-paraplyen i Kjedehuset. De har hovedkontor i Stavanger og UCOMS forhandlere holder til blant annet i Stavanger, Haugesund og på Jæren.