Tekniske problemer i Boknafjorden

Avgangene fra Mortavika kl 09.00 og kl 10.00, og fra Arsvågen kl 09.30 og 10.30 blir kansellert grunna tekniske problem i dag, melder Fjord1. Det går to ferger i Boknafjordsambandet fordi den ene fergen er på verkstedopphold.